Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

DEN krijgt positief BIS-advies van Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft zich positief uitgesproken over het beleidsplan dat DEN heeft ingediend voor de beleidsperiode 2021-2024. Dat staat in het vandaag uitgebrachte adviesrapport, dat aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven is overhandigd.

DEN heeft een BIS-aanvraag ingediend in de categorie ‘bovensectoraal ondersteunende instellingen’. Binnen die categorie vallen bijvoorbeeld ook instellingen waar DEN veel mee samenwerkt, zoals de Boekmanstichting, het LKCA, Cultuur+Ondernemen en DutchCulture. Op het gebied van digitalisering was DEN als Kennisinstituut cultuur & digitalisering de enige indiener.

De Raad voor Cultuur schrijft over de ingediende plannen:

Ook over de aanvraag van DEN is de raad positief. De instelling heeft haar koers gevonden. De raad ziet het belang van een digitaliseringsstrategie alleen maar toenemen en is ervan overtuigd dat DEN de sector hier ondersteuning bij kan bieden, samen met haar netwerkpartners. DEN is de aangewezen, ondersteunende partij die instellingen in de culturele sector helpt bij het formuleren van digitaliseringsstrategieën en een vruchtbare uitwisseling met de erfgoedsector bevordert.

DEN is blij dat de verbreding naar de gehele cultuursector en het belang van een digitale strategie door de Raad gezien wordt. Zeker in nu in deze tijden waarin digitaal een belangrijk kanaal is geworden voor instellingen om hun werk te tonen en contact te houden met het publiek. Het is een erkenning van onze samenwerking in een steeds groter wordend netwerk van kleine en grotere instellingen in de erfgoed- en kunstensector. 

- Maaike Verberk, directeur-bestuurder DEN 

Bekijk het advies van de Raad voor Cultuur over DEN hier (pdf).

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.