Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) 3.0 verschenen

Eén van de belangrijkste aandachtspunten rond digitaal erfgoed is de vindbaarheid: hoe kan de informatie onderling worden verbonden, zodat het erfgoed nog beter gevonden en beleefd kan worden? De DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur) geeft richting aan samenwerking tussen instellingen om te komen tot data-uitwisseling of het verrijken van elkaars collectie met beeldmaterialen. De DERA wordt steeds aan de praktijk getoetst en daaruit vallen patronen te destilleren, zoals het publiceren van open data, het vindbaar maken van gestandaardiseerde termen en gedragsprofielen. Door deze patronen goed te beschrijven, wordt de DERA aangevuld en concreter gemaakt. De zojuist verschenen DERA 3.0 bevat nu de eerste voorbeelden van dit soort architectuurpatronen.

Werken volgens de DERA

Werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed betekent werken volgens de DERA. Door erfgoedvoorzieningen te ontwikkelen, binnen de afspraken van de referentiearchitectuur, zorgen netwerkdeelnemers ervoor dat alles als geheel op elkaar aansluit. Zo kan informatie onderling worden verbonden. Dit vergroot de vindbaarheid en beleving van het erfgoed. De referentiearchitectuur beschrijft de mogelijkheden voor samenwerking over de grenzen van instellingen en sectoren heen. Het ministerie van OCW is eigenaar van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur.

 

Nieuw in DERA 3.0

De vorige versies van de DERA bevatten een uitwerking van de Nationale Strategie in een aantal operationele doelen en een aantal principes. In het deel ‘Bedrijfsarchitectuur’ werd dit uitgewerkt naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren, maar niet hoe (applicatiearchitectuur en technische architectuur). In DERA 3.0 is met het deel ‘Architectuurpatronen’ een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen.

Uit de ervaringen en best practices zijn patronen te destilleren: bepaalde werkwijzen die vaker voorkomen. Deze architectuurpatronen komen uit de praktijk van erfgoedinstellingen en uit ontwikkelingen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Architectuurpatronen zijn bijvoorbeeld: het vindbaar maken van gestandaardiseerde termen, aggregatoren, gedragsprofielen, langetermijnbewaring. Door deze patronen goed te beschrijven, wordt de DERA aangevuld en concreter gemaakt.

Download DERA 3.0 (februari 2020, PDF)

 

Meer weten over DERA?

Je kunt meer lezen over de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur op de DERA-pagina van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In november 2019 was er een meedenksessie over DERA 3.0, daarover schreef Marian Hellema een verslag.

Voor vragen: neem contact op met Wilbert Helmus, netwerkmanager Netwerk Digitaal Erfgoed: wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.