Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

NEMO verzamelt data over musea in coronatijd

Nu de meeste musea in Europa gesloten zijn vanwege maatregelen om de spreiding van het coronavirus te beperken, houdt NEMO (Network of European Museum Organisations) bij welke initiatieven musea online ontplooien om deze tijd door te komen. Met deze data willen ze ervoor zorgen dat kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden en dat musea ook in de toekomst op de juiste manier ondersteund kunnen worden. 

Musea in tijden van het coronavirus

Sinds 3 april is NEMO al bezig de resultaten van de ingevulde surveys te analyseren. Er is al een tweetal documenten verschenen; een overzicht van online initiatieven [pdf] en een document met bevindingen en aanbevelingen [pdf]. Enkele hoofdpunten uit de bevindingen en aanbevelingen:

  • In onzekere tijden van crisis wordt cultuur een belangrijke verbindende factor. Digitaal cultureel erfgoed draagt bij aan vermaak en de creativiteit van de mensen, nu meer dan ooit. 
  • Het 'digitale museum' moet niet worden gezien als verre belofte of als bron van potentie, maar juist als manier om mensen samen te brengen, om creativiteit te stimuleren, om ervaringe te delen en om een veilige online plaats te bieden waarin mensen samen aan ideeën kunnen bouwen. NEMO roept musea op om digitale activiteiten ook in de toekomst uit te breiden. Dat betekent wel dat budgetten en strategieën daarvoor moeten worden aangepast. Daarbij kan geprofiteerd worden van kennis die nu wordt opgedaan.
  • Museums rapporteren soms wel een inkomstenverlies van 75 tot 80%. Dat gaat niet snel weer terug naar normaal. NEMO roept overheden, zowel op lokaal, nationaal als Europees niveau, dan ook op om te investeren in het Europese culturele erfgoed. 
  • Musea en de gehele samenleving daaromheen moeten werken aan een sterker crisisbewustzijn, voorbereid zijn en methodes ontwikkelen om snel te kunnen reageren in de toekomst. Daarbij horen ook noodplannen voor zowel publieke als interne werkprocessen. Bij nieuwe werkmethoden die nu in musea ontstaan zou overwogen moeten worden om deze ook in de toekomst in te zetten als flexibele werkmethoden voor musea.

Definitieve rapport

Op 12 mei publiceerde NEMO het definitieve rapport naar aanleiding van alle ingevulde surveys, vooral van Europese musea. Het rapport dringt aan op onmiddelijke actie, overwegingen voor de middellange termijn en een langetermijnstrategie op drie punten:

  1. Economische ondersteuning voor museumactiviteiten;
  2. Investering in digitaal cultureel erfgoed;
  3. Zorgen dat musea bestand zijn tegen crises.

Lees het volledige rapport bij NEMO.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.