Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Rapport Publieksdata in de culturele sector online

In samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken heeft DEN een inventarisatie gemaakt van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur. Het rapport is nu online te downloaden.

 

Goed inzicht hebben in de wensen en behoeften van klanten en bezoekers is voor elke organisatie van groot belang en dit geldt ook zeker voor de cultuursector. Met publieksonderzoek kun je je klantkennis en klantinzicht vergroten. De basis van publieksonderzoek: data. Er komt door de toenemende digitalisering in de samenleving tegenwoordig steeds meer data beschikbaar. Ook zijn de methodieken om data te verwerven steeds geavanceerder. 

DEN voert met dit onderzoek een eerste inventarisatie uit over hoe er in de Nederlandse cultuursector op dit moment wordt gewerkt met publieksdata en hoe er gedacht wordt over samenwerking ten aanzien van publieksonderzoek en de data die daaruit voortkomt. Ook wordt er gekeken naar hoe andere sectoren met deze data omgaan, zoals in de sport. Tot slot is een aantal initiatieven uit de cultuursector in het buitenland benaderd om informatie te geven over gebruiken, analyseren en delen van publieksdata.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.