Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Netwerk Digitaal Erfgoed start onderzoek naar digitaal erfgoed op fysieke dragers

Waarom dit onderzoek?

Veel erfgoedinstellingen hebben waardevol digitaal erfgoed opgeslagen op fysieke dragers, zoals floppy’s, cd-roms en usb-sticks. Deze dragers zijn onderhevig aan verval en het ontbreekt vaak aan middelen (kennis, hard- en software) om de informatie duurzaam toegankelijk te houden. Het NDE start een onderzoek om de omvang van dit probleem bij erfgoedinstellingen in kaart te brengen.

Wat vragen ze van erfgoedinstellingen? 

Het NDE vraagt erfgoedinstellingen om een online vragenlijst in te vullen via SurveyMonkey. Gevraagd wordt bijvoorbeeld naar aantallen en type dragers. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. De vragen zijn zo opgesteld dat het met kennis van de collecties geen probleem moet zijn de antwoorden in te vullen. Exacte aantallen hoeven bijvoorbeeld niet gegeven te worden.

Wat hebben erfgoedinstellingen hier zelf aan? 

 Afhankelijk van de aard van de problematiek stelt het NDE twee concrete producten op waarmee erfgoedinstelling direct aan de slag kunnen:

  • Een schade-atlas waarmee de risico’s binnen collecties kunnen worden geïdentificeerd. 
  • Een handreiking waarmee prioritering aangebracht kan worden en waarmee een stappenplan voor de uitvoering gemaakt kan worden.

Deze producten komen eind 2020 beschikbaar voor alle erfgoedinstellingen in Nederland.

Uit de tweejaarlijkse Trendmonitor van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid blijkt dat met name kleinere erfgoedinstellingen over beperkte mogelijkheden beschikken om informatie op fysieke dragers duurzaam toegankelijk te houden. Daarom onderzoekt het NDE tevens mogelijkheden tot het opzetten van een nationaal programma voor het veiligstellen van deze collecties, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het nationale programma Metamorfoze. Om over voldoende informatie te beschikken is het daarom van groot belang dat  erfgoedinstellingen deelnemen aan het onderzoek, want daarmee kunnen gericht vervolgstappen worden gezet om instellingen te helpen.

Het spreekt voor zich dat het onderzoek conform AVG-eisen wordt uitgevoerd. Omdat dit bericht bij meerdere contactpersonen wordt uitgezet, kan het zijn dat erfgoedinstellingen dubbel benaderd worden of dat meerdere personen van dezelfde instelling benaderd worden. Uiteraard hoeft een organisatie maar één keer te antwoorden.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is hier te vinden.
Neem bij vragen contact op met projectleider Niels Komen via n.komen@zutphen.nl.

 

Bron: KVANBRAIN

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.