Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Handreiking Open Data voor overheidsorganisaties

Eigenlijk alle organisaties verzamelen data op allerlei gebieden om hun taken te kunnen uitvoeren. De overheid is hierin erg belangrijk, omdat zij met publieke middelen een grote hoeveelheid data verzamelt. Daarnaast zou deze data, voor zover het niet valt onder de uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), open data moeten zijn. Dit betekent dat deze data geopend en beschikbaar gemaakt kan worden voor iedereen.

Waarom is open data zo waardevol? In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het openstellen van overheidsdata. De kwantitatieve studies in dit onderzoek laten een verhouding tussen kosten en baten zien van 1:1,6 tot 1:70. Dat wil zeggen dat de baten van het openstellen van overheidsdata ruim 1,5 tot 70 keer zo groot zijn als de kosten daarvan. Er zijn inmiddels al vele voorbeelden van innovatieve toepassingen die met behulp van open data zijn ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan Buienradar, ontwikkeld met o.a. open data van de KNMI. Of een animatie van de aardbevingen in Groningen, waar met een visuele toepassing van open data over gasmeldingen en aardbevingen het effect inzichtelijk wordt gemaakt van gasmetingen in Groningen.

Data.overheid.nl heeft in het verleden al eens een uitgebreide handreiking ontwikkeld, die hierbij ondersteunt. Met deze nieuwe handreiking 2.0 willen ze kort, bondig en toegankelijk alle stappen op een rij zetten die nodig zijn om te komen tot het openen van data. 

In deze handreiking kun je de volgende onderwerpen aantreffen:

  • Wetgeving over data
  • Hoe maak ik data beschikbaar?
  • Vindbaar maken van data
  • Verschillende niveau's van datasets
  • Juridische check om data te publiceren
  • Hoe maak je zelf gebruik van de data?
  • Breng de huishouding in kaart
  • Wat levert het delen van data ons op?

 

Je vindt de handleiding bij Data.overheid.nl.

 

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.