Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nieuwe kennis- en innovatieagenda voor de creatieve industrie

Op 1 oktober 2017 publiceerde CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda voor de Topsector Creatieve Industrie 2018-2021. Een prachtige agenda, met visie en ambitie. Nu, nog geen twee jaar later, is er een nieuwe, geactualiseerde versie.

Op weg naar een veerkrachtige sector

Meer nog dan twee jaar geleden is Nederland zich – net als een groot deel van de wereld – bewust van de maatschappelijke opgaven die ons wachten. Of het nu gaat om het klimaat, de landbouw, de zorg, onze veiligheid, mobiliteit of energievoorziening; we staan aan de vooravond van grote transities. Een deel daarvan is beschreven in het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid, waarin een 25-tal missies voor de komende jaren staan beschreven.

De creatieve industrie is hard nodig om te werken aan deze missies en transities. Niet alleen om met slimme, passende en originele producten en diensten te komen die mensen verleiden of in beweging brengen, maar ook door een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, een cultureel en maatschappelijk klimaat van veranderingsbereidheid.

Om die uitdagende rol op te pakken en verder te brengen, is een veerkrachtige sector nodig. Een sector die ambitieus en tegelijk ook realistisch is over haar bijdrage, die gedreven wordt door kennis en zich laat ondersteunen door methoden. Voor het empoweren van die bloeiende en kansrijke sector is deze hernieuwde agenda.

 

Bekijk de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda bij CLICKNL.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.