Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

KIA publiceert Kennis- en Innovatieagenda

De prioriteiten voor 2020 t/m 2021 zijn o.a. concrete thema’s (‘Archivering by design’ en ‘Vernietiging in een digitale omgeving’) waar behoefte voor kennisontwikkeling is, en dus op dat niveau de aandacht vragen. De drie andere thema’s zijn op een hoofdniveau geformuleerd, zoals ‘Innovatieve technologieën’. Onder deze hoofdthema’s zijn een aantal concrete onderwerpen ondergebracht. Onder thema 2 ‘Het wettelijke landschap’ is een prioritering aangebracht, de meest urgente wetstrajecten zijn de nieuwe Archiefwet, de AVG en de Auteurswet.

De K&I-agenda is samengesteld met collega’s uit heel Nederland. Met circa 60 managers van archiefinstellingen is gesproken en een schriftelijke online enquête is op verschillende kanalen uitgezet. De enquête is door 54 archief- en informatieprofessionals ingevuld, waarvan 20 gemeenten, 19 archiefinstellingen, 5 rijksoverheden, en een paar waterschappen, provincies en onderzoeksinstituten. Ook is er input tijdens KIA-bijeenkomsten opgehaald en per e-mail ingediend. Op basis van deze uitkomsten is een prioritering naar voren gekomen.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.