Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Trendrapport theater-, dans- en muziekeducatie 2019

In 2012 werd het vorige trendrapport uitgebracht over dans- en theater-educatie. In dit onderzoek is voor het eerst ook de muzieksector meegenomen. Onderwerpen als positionering en de bekostiging van educatie bij instellingen, samenwerking, nieuwe doel-groepen en diversiteit zijn onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat men de kwaliteit van het aangeboden programma als het meest belangrijke aandachtspunt ziet, in alle sectoren is dat steeds een terugkerend geluid.

Educatieve activiteiten

Op de eerste plaats zien de auteurs bij veel instellingen een toename van de educatieve activiteiten en een sterkere positie van de educatieve doelstelling binnen de organisatie. Educatie is vaak een onderdeel van het beleidsplan en het educatieve deel wordt al aan het begin van een productie meegenomen. Educatie is daarmee steviger verankerd in het beleid van de organisaties. Opmerkelijk daarbij is dat de activiteiten nu voor een kleiner deel uit het reguliere budget worden bekostigd dan in 2012. Dat kan betekenen dat de instellingen meer geld vanuit fondsen ontvangen. Het komt ook regelmatig naar voren dat door samen te werken kosten worden bespaard. Bijvoorbeeld door elkaars producten over te nemen, en zo de ontwikkelkosten uit te sparen. Het kan ook betekenen dat men een beroep doet op musici, dansers, acteurs, educatieve en andere medewerkers om een extra bijdrage te leveren zonder gepaste beloning.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.