Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nieuwe tool voor optimale samenwerking in cultuursector

Tussen 2015 en 2017 werkten verschillende organisaties uit de cultuursector samen aan het Sectorplan Cultuur, waarin een reeks maatregelen is opgenomen om de culturele arbeidsmarkt te versterken. In 2019 kwamen zeven van die organisaties weer samen om de vele knelpunten in die samenwerking te evalueren en om daar lessen uit te trekken voor de toekomst – bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector.

De belangrijkste conclusie was, dat heel veel van die knelpunten voorkomen hadden kunnen worden als er vooraf beter was overlegd over onder meer het doel, de aanpak, de financiële afrekening en ieders rol in het geheel. Vertegenwoordigers van de zeven organisaties – Patrick Aarts (BNO), Marjolein van Bommel (DutchCulture), Ella Broekstra (Vereniging van Nederlandse Orkesten), Lieke van Campen (Omscholing Dansers), Casper de Kiefte (Kunstenbond), Karen de Meester (Cultuur+Ondernemen) en Dorien Versloot (Sociaal Fonds Podiumkunsten) – besloten een hulpmiddel te ontwikkelen voor zo’n startgesprek.

Die handleiding, met vragen die in een startgesprek gezamenlijk behandeld moeten worden, is nu gepubliceerd als extra publicatie van Boekman.

Bron: Arbeidsmarktagenda.cc

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.