Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Subsidieoproep voor Europese Samenwerkingsprojecten

Er zijn twee nieuwe prioriteiten (naast mobiliteit, capaciteitsopbouw en publieksontwikkeling) toegevoegd aan het werkprogramma 2019, namelijk:
- Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde Europese waarden, begrip en respect voor andere culturen, met de bedoeling om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen in Europa;
- Het verder bewustmaken van gemeenschappelijke waarden en gedeelde geschiedenis, als ook het aanmoedigen van het saamhorigheidsgevoel, dat tevens het bindende thema was in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Hiermee kent deze nieuwe oproep vijf prioriteiten.

De Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) komen ook in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Onder Nederland vallen zes LGO’s, te weten: Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius. Onlangs is er een EU Desk op Curacao opgericht waar geadviseerd wordt over meerdere horizontale EU-programma’s, waaronder Creative Europe. Hier kun je ook terecht met vragen over mogelijke samenwerking met de eilanden, het zoeken naar een geschikte partner en meer.

Praktische informatie
  • De uiterste indieningsdatum voor de aanvraag is 27 november 2019, 17.00 uur. Houd er rekening mee dat geselecteerde projecten tussen 1 september 2020 en 15 december 2020 moeten starten.
  • Je kunt maximaal 200.000 euro aanvragen.
  • Als projectleider kan je slechts éénmaal per oproepjaar deelnemen. Een partner mag in meerdere projecten tegelijk deelnemen.
Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.