Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Resultaten Cultuurmarketing Onderzoek 2019

Er zijn in de afgelopen vijf jaar relatief meer middel- en grote marketingbudgetten (>€10.000) beschikbaar in de kunst- en cultuursector. Ook is de sector naar eigen zeggen in 2019 grotendeels “AVG-proof” (92%). Cultuurmarketing onderzoekt sinds 2013 jaarlijks de trends en ontwikkelingen binnen het cultuurmarketing vakgebied. In het artikel vind je de belangrijkste resultaten van dit jaar.

In juni 2019 beantwoordden ruim 420 respondenten de enquêtevragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek. De respondenten zijn in dienstverband of als ZZP-er werkzaam bij culturele instellingen. 97% van de deelnemers komt uit Nederland en 3% uit België. De antwoorden hebben betrekking op het voorgaande kalenderjaar, of indien niet met kalenderjaren gewerkt wordt, het culturele seizoen.

Drie onderwerpen uit het onderzoek komen aan bod: marketingbudget, de invloed van marketingafdelingen op de rest van de organisatie en de reacties op een aantal stellingen uit het onderzoek. 

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.