Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Online consultatie: Programma Digitaal Europa

De cultureel erfgoedsector kan via deze consultatie invloed uitoefenen op prioriteiten bij de financiering van Europese digitale projecten. 

Digitale transformatie in Europa - wat staat er op het spel?

Het programma Digitaal Europa is door de Europese Commissie voorgesteld als onderdeel van het volgende meerjarig financieel kader 2021-2027. Dit programma is bedoeld om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waarmee Europa als gevolg van de toenemende wereldwijde concurrentie wordt geconfronteerd. Mondiale spelers investeren momenteel enorme bedragen aan overheidskapitaal in geavanceerde digitale capaciteit om hun concurrentiepositie te versterken, hun overheidssector te moderniseren en hun samenleving en economie te beschermen. In vergelijking met concurrerende regio's heeft de EU echter langzamer geïnvesteerd in de invoering van de nieuwste technologieën, zoals infrastructuren van wereldklasse.

Concreet is het programma bedoeld om de Europese capaciteiten te versterken op strategisch belangrijke gebieden, zoals high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie (KI) en cyberbeveiliging, , ervoor te zorgen dat de economie er wel bij vaart en een antwoord te bieden op maatschappelijke problemen en behoeften van de burgers. Daartoe moet een einde worden gemaakt aan de versnippering van investeringen, het gebrek aan geavanceerde digitale vaardigheden en het lage tempo waarin innovatieve digitale oplossingen bij overheidsinstellingen en kleine en middelgrote ondernemingen worden ingevoerd.

Aangezien het programma Digitaal Europa economieën en samenlevingen ondersteunt bij hun digitale transformatie, kan het programma voor een groot aantal begunstigden aanzienlijke voordelen opleveren. Door de digitalisering en modernisering van overheidsdiensten te stimuleren, zal het programma de burgers laten profiteren van meer gebruikersgerichte diensten van openbaar belang, zowel op het gebied van de gezondheidszorg als op het gebied van mobiliteit en administratieve diensten. Overheidsdiensten zullen profiteren van efficiëntieverbeteringen bij de verlening van diensten die beter aansluiten op de gebruikersbehoeften. Het bedrijfsleven en met name kleine en middelgrote ondernemingen krijgen gemakkelijk toegang tot strategische capaciteiten zoals gegevens, kunstmatige intelligentie en computingmiddelen voor het experimenteren met, testen van en uiteindelijk ontwikkelen van nieuwe bedrijfsconcepten. Het programma zal bedrijven die in technologieoverdracht gespecialiseerd zijn, helpen een actieve rol te spelen in de uitrol van innovatieve oplossingen en hen daarbij ondersteunen. Tot slot kan het programma een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen, onder meer door technologische instrumenten beschikbaar te maken om milieueffecten beter te kunnen voorspellen (HPC), te voorzien in technieken ter beperking van milieuverontreiniging (bv. precisielandbouwtechnieken aangestuurd door KI-instrumenten), maar ook door het gebruik van oplossingen met een lage ecologische impact te stimuleren.

Deze raadpleging is gericht op de prioriteiten voor de eerste twee jaar van het programma Digitaal Europa (2021-2022). Deze raadpleging lijkt vooral iets voor overheidsinstanties (met name op lokaal niveau), het bedrijfsleven en vooral de kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook burgers die zich betrokken voelen bij de digitalisering van de samenleving, zullen deze raadpleging interessant vinden.

Meer informatie

Lees het voorstel van de Commissie voor het programma Digitaal Europa

Ontwerphoofdlijnen van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2022

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.