Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

CLARIAH stelt geld beschikbaar om impact van framework te vergroten

Iedere onderzoeker binnen Nederland kan daar een aanvraag voor doen. Het gaat daarbij om kleine exploratieve projecten die eventueel vooronderzoek doen om tot een groter extern gefinancierd project te komen. Voorwaarden voor dergelijke projecten of activiteiten zijn:

  • Ze bevorderen de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH en adresseren dus maatschappelijke en of commerciële thema’s of problemen.
  • Ze sluiten aan bij thema’s en onderzoeksvragen uit de geesteswetenschap, en in het bijzonder bij kernthema’s en -disciplines van CLARIAH-PLUS
  • De thematiek sluit aan bij thema’s uit de TopSectoren, de Nationale Wetenschapsagenda, de Open Science beweging, of  sectorplannen van het ministerie van OCW
  • Er is co-financiering van een maatschappelijke partner, voor minimaal de helft van het budget, als in-kind of als in-cash
  • Indien ook een bijdrage vanuit CLARIAH-PLUS nodig zou zijn, is de maximale bijdrage per aanvraag  10k euro.
  • Een in CLARIAH-PLUS actieve onderzoeker of onderzoeksgroep levert een actieve bijdrage aan het project

Totale maximale budget in CLARIAH-PLUS hiervoor is 70k euro. Voorstellen kunnen in PDF-formaat per e-mail ingediend worden.

De eerste oproep is opengesteld sinds 19 augustus 2019. De deadline voor indiening is 1 oktober 2019.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.