Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden 2019-2023

Deze aanbevelingen werden opgesteld door gedeputeerden, (kandidaat)statenleden, culturele instellingen, fondsen, adviseurs en kunstenaars, tijdens de conferentie 'Cultuur werkt voor de provincie!' op 14 februari, georganiseerd door het LKCA en Kunsten '92.

 

Samenvatting

  • In veel provincies staat de toegankelijkheid en inclusiviteit van culturele activiteiten op de agenda.
  • Sommige provincies noemen het matchen van rijkssubsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in het coalitieakkoord.
  • Weinig provincies zien expliciet een rol voor kunst en cultuur in grote maatschappelijke opgaven, zoals ruimtelijke ordening en klimaat.
  • Alle provincies stimuleren in meer of mindere mate het culturele aanbod.
  • De meeste provincies verbinden cultuur met het imago en de identiteit van de regio.
  • Veel provincies willen Europese subsidies aanvragen, maar slechts enkele provincies benoemen daarbij kunst, cultuur en erfgoed.
  • Erfgoed komt uitgebreid aan bod in de coalitieakkoorden, vaak gekoppeld aan identiteit, ruimtelijke ontwikkeling, toegankelijkheid en zichtbaarheid.
  • De meeste provincies investeren de komende 4 jaar extra in cultuur.
© LKCA
Cultuur in coalitieakkoorden a.d.h.v. de aanbevelingen
Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.