Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Ministerie stelt geld beschikbaar voor digitalisering WOII-collecties

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII. Het Mondriaan Fonds zal het extra budget op basis van een subsidieregeling verdelen.

Het Mondriaan Fonds zal de middelen die beschikbaar worden gesteld op basis van een subsidieregeling verdelen. De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, grassroot initiatieven en onderzoeksinstellingen om plannen te ontwikkelen en in te dienen. Er worden verschillende open oproepen opgesteld, verdeeld over de drie thema’s:

  1. Digitalisering: voor plannen voor digitalisering, waarbij toegankelijkheid en vindbaarheid van de data voor een passend publiek van belang is, evenals compatibiliteit met het Netwerk Oorlogsbronnen.
  2. Onderzoek: voor plannen met betrekking tot maatschappelijk relevant onderzoek dat een bijdrage levert aan de versterking en verdieping van kennis over WO II.
  3. Vernieuwing en herinrichting: voor plannen voor het vernieuwen van de vaste presentatie van musea en erfgoedinstellingen met een publiekstoegankelijke WO II (deel)collectie: zoals bouwkundige uitbreiding, herinrichting van een vaste opstelling en het ontwikkelen van vernieuwende presentatievormen. Voor een bouwkundige uitbreiding of herinrichting kan ook een haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. Voor bouwkundige uitbreidingen komen alleen SMH-leden in aanmerking, met uitzondering van de Herinneringscentra WOII.

Grassroot initiatieven die openbaar toegankelijke projecten realiseren gericht op de herinnering aan WOII, kunnen voor hun activiteiten een lump sum bijdrage aanvragen.

Per (sub)thema zullen verschillende percentages eigen bijdragen worden gehanteerd. De open oproepen worden in het najaar van 2019 gepubliceerd. Er zijn twee aanvraagrondes met deadlines begin 2020 en voorjaar 2020. De aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan een adviescommissie, die het bestuur adviseert over het toe- dan wel afwijzen van aanvragen. De behandeltermijn van het Mondriaan Fonds is drie maanden.

Lees de volledige vooraankondiging bij het Mondriaan Fonds.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.