Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Cultuurbeleid 2021-2024: extra geld beschikbaar voor digitalisering

Minister Van Engelshoven verbreedt in de periode 2021-2024 de culturele basisinfrastructuur, waardoor er meer plek is voor vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt verhoogd met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

Meer geld voor digitalisering

Voor DEN is hierin belangrijk dat er in de beleidsperiode 2021-2024 meer geld beschikbaar komt voor digitalisering. Hiermee wordt het belang van digitalisering in de cultuursector nog eens extra onderstreept. DEN is blij met deze extra investering, omdat de kunstensector (met name de podiumkunsten- en ontwerpsector) nu extra ruimte krijgt om serieus met digitalisering aan de slag te gaan. DEN zal als kennisinstituut betrokken zijn en de waardevolle kennisoverdracht  tussen de erfgoed- en kunstensector verzorgen.

Focus op inclusiviteit

Daarnaast wordt het onderschrijven van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit een verplichte subsidievoorwaarde voor de basisinfrastructuur, inclusief de fondsen. Ook maakt de minister meer geld vrij voor het bevorderen van de cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen. DEN is blij met deze focus op inclusiviteit; het bevordert de professionalisering en diversiteit van de sector en het publiek. DEN blijft deze ontwikkelingen volgen en ontwikkelt kennis over hoe digitale toepassingen kunnen bijdragen aan een inclusieve cultuursector.

 

Op 20 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over de uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021 - 2024 en op 27 juni debatteert de Tweede Kamer over de brief.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.