Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Stimuleringsregelingen zichtbaarheid digitaal erfgoed gelanceerd

DEN juicht deze inzet van extra middelen toe. DEN draagt bij aan kennisdeling over nieuwe, succesvolle manieren van gebruik van digitaal erfgoed, die voortkomen uit de projecten die via deze regelingen ondersteund worden.
Lees meer over deze regelingen, die je kunnen helpen zichtbaarder te zijn voor een breed publiek.

Cultuurfondsen stimuleren zichtbaarheid en nieuw gebruik digitaal erfgoed 

Nederland is rijk aan digitaal erfgoed. Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het gebruik van dit erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie slaan de handen ineen en hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten.

Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Deze databases en archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen.

Extra middelen

Inmiddels heeft Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de basis gelegd voor duurzame digitale beschikbaarheid van erfgoed. De extra middelen die het kabinet in 2019 en 2020 vrijmaakt zijn specifiek bedoeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitale archieven en collecties te vergroten. De gezamenlijke doelstelling van de regelingen bij de drie fondsen is een breed publiek een nieuwe kijk te geven op de waarde van ons digitaal erfgoed. Zo ontstaan bijzondere ervaringen en inspirerende verhalen, die aansluiten op actuele ontwikkelingen.

Impuls door Cultuurfondsen 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie geven elk vanuit de eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel. Hiermee kiezen we voor een brede impuls aan het gebruik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld in afstemming met DEN (het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering) en het NDE.

Financiering

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in totaal € 3,5 miljoen voor de tweejarige periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie deelnemende fondsen.

Lees het persbericht op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Stimuleringsregelingen op DEN-event

Op de tweede dag van het DEN-event (5 maart 2019) hebben de drie fondsen de Stimuleringsregelingen aangekondigd. Bekijk de terugblik van het DEN-event

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.