Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Op naar de ideale ondersteuningsstructuur

De directeuren van negen sectorondersteunende instellingen bundelen de krachten om te inventariseren hoe de ondersteuningsstructuur versterkt kan worden. Op 17 april 2019 kwamen op uitnodiging van deze instellingen zo’n vijftig professionals uit de cultuursector bijeen om te reflecteren op het Advies Cultuurbestel 2021-2024.

Aanleiding

De directeuren van een aantal ondersteunende instellingen (Boekmanstichting, Cultuur+Ondernemen, DEN kennisinstituut cultuur & digitalisering, DutchCulture, Eye, Het Nieuwe Instituut, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) bundelden de krachten om te inventariseren hoe de ondersteuningsstructuur versterkt kan worden. Dit resulteerde in een position paper. Dit werd gedeeld met de Raad voor Cultuur, die in april zijn Advies Cultuurbestel 2021-2024 uitbracht.

Werksessie

Op 17 april 2019 kwamen op uitnodiging van bovengenoemde instellingen zo’n vijftig professionals uit de cultuursector bijeen om te reflecteren op het raadsadvies. De vragen ‘Biedt het advies voldoende aanknopingspunten voor een sterke ondersteuning?’ en ‘Welke aandachtspunten willen we aan de minister meegeven voor haar uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024?’ stonden tijdens deze sessie centraal.

Onderwerpen deelsessies:
  • Deskundigheidsbevordering
  • Debat en reflectie
  • Beleidsgerichte informatie en onderzoek
  • Collectieve vertegenwoordiging en promotie van de Nederlandse cultuur
  • Beheer, behoud en ontsluiting van erfgoedcollecties

 

Uit de sessie Beheer, behoud en ontsluiting, waar digitalisering een belangrijk onderdeel van vormde, brachten de deelnemers de volgende aandachtspunten naar voren:

  • Binnen de kunstensector is het digitaliseren van verhalen belangrijk: storytelling is een belangrijk thema bij het erfgoed van de toekomst. Binnen de erfgoedsector worden momenteel vooral objecten gedigitaliseerd.
  • De deelnemers uit de kunstensector vinden het belangrijk dat er wordt nagedacht hoe publiekservaringen kunnen worden vastgelegd. Juist bij kunstvormen die live worden ervaren, is de publiekservaring onderdeel van de uitvoering die vastgelegd dient te worden.
  • Makers in de kunstensector denken momenteel beperkt na over archivering en documentatie van eigen werk. LIMA, het expertisecentrum op het gebied van archivering, conservering en distributie voor mediakunst, besteedt hier al wel aandacht aan.

Deelnemers uit zowel de kunsten- als de erfgoedsector waren het eens dat het niet uitmaakt of je tijdens het digitaliseren van je erfgoed /erfenis je publiek centraal stelt of juist makers in staat wil stellen terug te kunnen grijpen op voorgangers: in essentie gaat het allemaal om hergebruik.

Publieksverslag werkbijeenkomst van sectorondersteunende instellingen

'Op naar de ideale ondersteuningsstructuur: reflectie en adviezen'

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.