Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Creative Europe EACEA 06-2019; Digitale brug cultuur - audiovisuele content

De Europese Commissie heeft een nieuwe cross-sectorale oproep gepubliceerd, te weten:

Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA 06-2019) deadline 20 juni 2019 (12.00 uur).

Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Dat is de strategie van de Commissie die cultuur en digitaal met elkaar verbindt, waarbij het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken.

In het kader van deze oproep zullen projecten worden uitgevoerd op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren (inclusief de audiovisuele sector), door middel van het gebruik van innoverende technologieën. Twee oproepen, waaronder deze (EACEA 06-2019), worden door middel van een pilot getest. De tweede oproep wordt gepubliceerd zodra het werkprogramma 2020 is goedgekeurd.

Er wordt steun verleend aan projecten:

a) waarin nieuwe vormen van creativiteit op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren, inclusief de audiovisuele sector, door het gebruik van innovatieve technologieën, zoals VR, aan bod komen.

Of:

b) die innovatieve sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten bevorderen om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, vergemakkelijken.

Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.

Financiering

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1,75 miljoen euro. Het minimumbedrag per project bedraagt 150.000 euro. Het Agentschap verwacht tussen de 6 en 10 projecten te financieren. Aanvragers worden in oktober 2019 geïnformeerd.

Meer informatie

creativeeuropedesk.nl/

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.