Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Verschenen: Raad voor Cultuur, Advies Cultuurbestel 2021-2024

Kruisbestuiving erfgoed & kunsten

DEN waardeert het zeer dat de raad de up to date technologische kennis van DEN kennisinstituut cultuur & digitalisering erkent en oog heeft voor de goede relaties die DEN met de erfgoed- en cultuursector heeft opgebouwd. Ook het pleidooi voor de uitbreiding van het budget, zodat DEN haar functie in de volle breedte kan vervullen, is goed nieuws. Het stimuleren van de kruisbestuiving tussen erfgoed en kunsten vormt eveneens een speerpunt voor DEN. Samen met de cultuursector werken we vanaf 2021 verder aan het benutten van kansen en mogelijkheden in een digitaliserende samenleving.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.