Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Wissel van de wacht: DEN adviseur Sophie Heijkoop als coach in innovatielabs

Lars Brouwer en Sophie Heijkoop gaan als coaches aan de slag bij Innovatielabs. Vanaf 11 mei 2022 begeleiden ze de projectteams bij verdere planvorming en/of uitvoering. Lars en Sophie nemen het stokje over van kwartiermakers Renée van der Grinten en Gijs Meijer, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de uitwerking van de open call en de beginfase van Innovatielabs.

Lars Brouwer is opgeleid als muziektechnoloog en heeft gewerkt aan de uitvoerende, beleidsmatige en strategische kant van projecten en organisaties in de culturele sector, creatieve industrie en onderwijssector. Als adviseur en interimmanager helpt hij organisaties inzicht te krijgen in het structureren van (bedrijfs)processen. Zijn expertise is het samen verkennen van deze processen met als doel ze een nieuwe of heldere richting te geven. Eerder werkte Lars onder andere bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, HKU en gemeente Utrecht.

Sophie Heijkoop werkt als adviseur bij DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Haar aandachtsgebieden zijn digitale cultuureducatie, onderzoek naar online publieksbeleving, digital storytelling en diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in het digitale domein. Eerder werkte Sophie in de museumwereld op het gebied van digitale educatie, onder andere bij Museum Boijmans Van Beuningen, museum De Lakenhal en het Centraal Museum.

Van verkennend naar coachend

In 2021 hebben drie onafhankelijke kwartiermakers onderzocht waar de kansen of knelpunten liggen voor de culturele en creatieve sector, onder meer door te verkennen welke projecten of organisaties recentelijk een interessante ontwikkeling hebben doorgemaakt. Renée van der Grinten, Gijs Meijer en Michelle Provoost namen ieder één thema voor hun rekening (respectievelijk productdifferentiatie, digitalisering en ruimtelijk ontwerp) en brachten hieraan gekoppeld verschillende organisaties en instellingen met elkaar in contact. Hun bevindingen hebben bijgedragen aan de uitwerking van de open call en de totstandkoming van het Innovatielabs-netwerk.

Met de start van de zestien projecten is een nieuwe fase aangebroken waarin de rol van kwartiermaker is verschoven van verkennend naar coachend. Voor de twee huidige kwartiermakers is het nu daarom een goed moment om het stokje over te dragen.

Renée van der Grinten: "De projecten zijn goed op weg. Iedereen die ik heb gesproken, is vol enthousiasme en toegewijd aan het werk. Dat stemt vrolijk en hoopvol. Aan de nieuwe coaches de taak om de projectteams verder te begeleiden bij het delen van kennis en het stimuleren van elkaars deskundigheid."

Gijs Meijer: "Mijn droom is dat de Innovatielabs-community uitgroeit tot een nieuw kennisnetwerk waarin de leden met elkaar meedenken over knelpunten en kansen binnen de sector. Lars en Sophie zijn de aangewezen personen om de projectteams hierin te begeleiden."

 

Dit bericht is grotendeels overgenomen van innovatielabs.org

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.