Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Call NWO: Focus on people in the digital domain

Over de call:

Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein? En omgekeerd: welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering? Via de call for proposals ‘NWO Digital Society – de geïnformeerde burger’ is financiering beschikbaar voor onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken op het snijvlak van burgerschap, nieuwe vormen van bestuur, identiteit en participatie. De call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU, specifiek op de thema’s Citizenship & Democracy en Digital Cities & Communities. De programmalijnen ‘Responsible Data Science’ en ‘Safety&Security’ van deze VSNU-agenda zullen als dwarsdoorsnijdende lijnen onderdeel uit maken van de onderzoeksprojecten.

Om zowel op het gebied van ICT als op het gebied van data-duiding, (culturele) contextualisering en visualisering nieuwe kennis te kunnen ontwikkelen, vraagt de call om interdisciplinair onderzoek in samenwerking met publieke, maatschappelijke en industriële partners. Er kan minimaal 250.000 euro en maximaal 500.000 euro per onderzoeksproject worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 4 juni 2019. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in de call for proposals.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.