Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Uitslag DEN Open Call for Ideas bekend

DEN honoreert projecten op het gebied van:


- inclusiviteit en multi-zintuiglijkheid
- live-collectioneren en publieksparticipatie
- het vormgeven van het productiehuis voor de toekomst

Technische innovaties hebben de potentie om artistieke ervaringen over te brengen en deze op nieuwe manieren te verbinden met het publiek. Deze nieuwe mogelijkheden wil DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering onderzoeken met de kunstensector. DEN deed daartoe in september 2018 een oproep. Gezocht werd naar vernieuwende ideeën over de manier waarop innovatie de kunstensector kan helpen in hun dagelijkse artistieke werkpraktijk en richting het publiek.

De uitslag van deze open call for ideas is bekend: drie projecten worden gehonoreerd met een geldbedrag van in totaal 210.00 euro. De drie projecten zijn TIK TIK, Performance Technology Lab en IMPAKT Beyond.

De projecten


De winnende projecten zijn:

TIK TIK door het Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum en de blinde ontwerper Simon Dogger presenteren een uniek idee waar een mobiele telefoon een instrument wordt voor blinden of slechtzienden om geheel onafhankelijk door een museum of expositie te lopen. Dit instrument wordt vervolgens gecombineerd met (technische) toepassingen die het mogelijk maken om het kunstwerk op een multi-zintuiglijke manier te ervaren. Dit laatste kan voor elke bezoeker nieuwe kunstervaringen betekenen en onderzocht wordt of dit ook voor andere kunstvormen kan worden toegepast.

 

IMPAKT Beyond door Impakt Festival

Het Utrechtse Impakt Festival heeft een idee ingediend waarin zij onderzoeken hoe de actieve betrokkenheid van kunstenaar/artiest en van publiek bij een eenmalige ‘live’ gebeurtenis kan worden verlengd over een langere tijdspanne. Onderzocht wordt waaraan een digitaal platform moet voldoen om het mogelijk te maken dat makers en publiek al in een vroeg stadium informatie kunnen uitwisselen over het maakproces. En hoe het publiek tijdens en na het festival het kunstwerk ervaren heeft.

 

Performance Technology Lab door Feikes Huis, Likeminds en Beamlab

Productiehuis Feikes Huis, theaterproducent Likeminds en de R&D tak Beamlab van het commerciële AV bedrijf Beamsystems gaan meerdere ‘labs’ organiseren waar podiumkunstenaars de kans krijgen om te experimenteren met nieuwe audiovisuele technologie, van videomapping, tot augmented reality en van motion tracking tot 3d audio. Het idee achter dit ‘productiehuis van de toekomst’ is dat makers van nu zich kunnen verhouden tot de huidige en toekomstige maatschappij. Nieuwe technologieën maken nieuwe dramaturgische concepten mogelijk en bieden andere manieren van interacties met het publiek.

 

DEN ontwikkelt mee


DEN is verheugd met het grote aantal inzendingen. Voor DEN bieden de ingediende ideeën een waardevol inzicht in de behoeften en uitdagingen in de kunstensector. Thema’s die vaak terugkwamen in de ideeën waren bijvoorbeeld de inzet van technologie om een verhaal te vertellen, inclusiviteit te bevorderen, vraag en aanbod af te stemmen en artistieke samenwerking te bevorderen.

In de kennisagenda die DEN vanaf 2019 ontwikkelt wordt een aantal van deze thema’s meegenomen om daarover kennis te verzamelen, zodat de cultuursector deze kennis kan inzetten bij het oriënteren op de mogelijkheden van digitale toepassingen.

 

Download het juryrapport (pdf)

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.