Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

NDE: Zo kun je milieu-impact van digitaal erfgoed verkleinen

De Green IT werkgroep binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed wilde weten wat de milieu-impact is van de opslag en het gebruik van collecties van erfgoedorganisaties. Wat is de ecologische voetafdruk en hoe kan die zo klein mogelijk worden gemaakt? Je leest het in hun artikel en rapport. 

Door hun digitale databeheer dragen de organisaties bij aan de energiebelasting op de aarde. Het effect hiervan is onderzocht met een casus: het platform Delpher, beheerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften te doorzoeken. De casestudy van Delpher is met name gericht op het gebruik van de servers waarop het platform draait. Ook is gekeken naar het gebruik van dit platform, om indirecte broeikasgasemissies van het verzenden van data in kaart te brengen. Hiervoor zijn de richtlijnen uit ‘The Green House Gas Protocol’ gehanteerd.

De totale CO2-voetafdruk van Delpher in 2021 was 53 ton CO2-equivalenten. Dit staat gelijk aan: de opname van CO2 van 2.650 bomen gedurende 1 jaar; 371 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs; de uitstoot van ruim 5 huishoudens (inclusief alle indirecte uitstoot van bijvoorbeeld gekochte spullen).

Bevindingen

De bevindingen rond deze casus laten zien dat de uiteindelijke CO2-impact afhankelijk is van veel verschillende factoren. Vooral de gekozen opslag van digitaal erfgoed (servers, de hardware en de omgeving van de opslag) bepaalt de grootte van de CO2-uitstoot. Er zijn daarbij verschillende maatregelen mogelijk om als erfgoedinstelling deze impact te verkleinen.

Je leest er meer over in het artikel en het rapport.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.