Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Artikel Muziekwereld over Akkoord tussen auteurs en muziekuitgevers

Tijdens de paneldiscussie over ‘collectief onderhandelen – de stand van zaken’ op Noorderslag maakten auteurs en uitgevers bekend in december een gezamenlijk advies aan de minister van Cultuur te hebben gezonden. Naast de vaststelling van een minimale redelijke vergoeding voor muziekauteurs, voor alle audio- en audiovisuele exploitatie kwamen zij een Code of Conduct overeen waarin een aantal afspraken werd gemaakt over redelijke contractvoorwaarden in muziekuitgavecontracten.

Erwin Angad-Gaur (directeur van de VCTN) vertelde kort over de inhoud van het advies: 'Onder meer wordt zowel in de toelichting op het verzoek aan de minister als in de Code of Conduct nog een keer expliciet bevestigd dat bijvoorbeeld kickbackcontracten, waarin een opdrachtgever of uitgever een deel van het auteursaandeel verkrijgt, onredelijk zijn. Dit stond al in de Memorie van Toelichting bij de Wet Auteurscontracten, maar zodra de minister dit advies algemeen verbindend verklaart, staat dat definitief en zonder verdere twijfel vast.' [...]"

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de website van boek9.nl 

Lees het artikel: Akkoord tussen acteurs en muziekuitgevers

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.