Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

1-meting stand van zaken Nederlands digitaal erfgoed

In opdracht van het ministerie van OCW is onderzoek gedaan naar de status van digitaal erfgoed in Nederland. Het rapport toont de ontwikkelingen op het gebied van beschikbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en gebruik van digitaal erfgoed over de afgelopen jaren. NDE deelt hoe we als netwerk kunnen inspelen op de trends.

Uitkomsten van het onderzoek

Onderzoeksbureau Dialogic onderzocht de ontwikkelingen rondom digitaal erfgoed in Nederland. Er zijn een aantal overkoepelende conclusies. Ten eerste is er veel digitaal erfgoed beschikbaar en neemt de digitaliseringsgraad toe. Kwalitatieve ontsluiting blijkt goed te passen bij de gebruiksbehoeften van algemeen publiek. Professionele gebruikersgroepen hebben vooral behoefte aan de ontwikkelingen in de infrastructuur van digitaal erfgoed. De aansluiting van kleine organisaties die afhankelijk zijn van oudere of minder digitaalvaardige vrijwilligers vormt een uitdaging voor de toekomst. Tot slot vereisen de belemmering van digitalisering ook aandacht.

 

Aanbevelingen

De onderzoekers hebben zes aanbevelingen voor het beleid. De focus blijft beschikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van digitaal erfgoed om het gebruik te vergemakkelijken en vergroten.

  • Structurele financiering van digitaliseringsinspanningen
  • Aansluiting van kleinere erfgoedorganisaties
  • Coördinatie tussen erfgoedorganisaties en marktpartijen
  • Duurzame opslag en ontsluiting van born-digital erfgoed
  • Balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve ontsluiting van erfgoed
  • Scherper definiëren van actief en participatief gebruik

 

Meer weten?

Heb je vragen over het rapport? 

Stel ze tijdens het NDE vragenuur op 3 februari om 11.00 uur via Zoom. Sluit vrijblijvend aan en ga in gesprek met twee van de auteurs: Max Kemman en Maurits van der Graaf. 

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.