Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Online enquête digitaal erfgoed

Het is de Maand van het Digitaal Erfgoed! Het gebruik en belang van digitaal erfgoed is in de laatste jaren sterk toegenomen. Recente landelijke cijfers hierover ontbreken echter, maar zijn van belang voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed voor beleidsmakers en financiers. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voeren Dialogic en Pleiade Management & Consultancy daarom gezamenlijk onderzoek uit naar de huidige stand van het digitaal erfgoed.

Om in kaart te brengen wat de stand is van het digitaal erfgoed op de onderwerpen beschikbaarheid, vindbaarheid, toegankelijkheid en gebruik is er een online enquête ontwikkeld voor erfgoedorganisaties. Ook wanneer je organisatie wel een collectie heeft maar deze niet of beperkt in digitale vorm aanbiedt kun je de enquête in vullen en dit aan geven. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de stand van digitaal erfgoed. Jouw medewerking aan de enquête helpt bij de kennisopbouw over Digitaal Erfgoed en draagt hiermee bij aan een verdere invulling van dit onderwerp.

Je kunt de enquête openen via de onderstaande link. Indien klikken op de link niet werkt, kun je de link kopiëren en in de adresbalk van je webbrowser plakken.

https://diadashboard.nl/intensiveringde/survey/onderzoekdigitaalerfgoed

Invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten. Wij verzoeken je deze enquête voor maandag 29 november 10:00 in te vullen. Op het moment dat je bovenstaande link opent wordt een unieke gepersonaliseerde link aangemaakt. Je kunt de link uit de adresbalk van je webbrowser kopiëren en opslaan, zodat je de enquête op elk moment kunt afsluiten en middels dezelfde link later verder gaan. Deze gepersonaliseerde link van de enquête kunt je intern doorsturen naar collega’s, ook wanneer je al enkele vragen hebt ingevuld.

De resultaten van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld, indien gewenst kun je vragen overslaan of op elk moment stoppen. De resultaten zullen geanonimiseerd en geaggregeerd gebruikt worden voor de 1-meting Intensivering Digitaal Erfgoed (in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en voor de Monitor Indicatoren Gebruik Digitaal Erfgoed (in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Deze twee onderzoeken zijn in deze enquête gebundeld.

Als je vragen hebt over de enquête kun je contact opnemen via onderzoekdigitaalerfgoed@dialogic.nl.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.