Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Terugblik rondetafelsessie over digitalisering en archivering podiumkunsten

 
Rondetafelsessie over digitalisering en archivering podiumkunsten

Op 13 december 2018 organiseerde DEN een rondetafelsessie over digitalisering en archivering in de podiumkunsten. Onder leiding van Marijke Hoogenboom (Academie voor Theater en Dans, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam) voerden we een verkennend gesprek met deelnemers uit diverse disciplines in de podiumkunsten. Naast onderzoekers zaten er ook makers aan tafel. Vanuit de diverse sectoren zijn ervaringen gedeeld over digitalisering als middel om tradities en uitingen in de verschillende kunstvormen te behouden voor de toekomst. Daarbij is ook gekeken naar de beeldende kunsten.

Rondetafelsessies

DEN organiseert de rondetafelsessies om samen met het veld relevante thema´s te inventariseren. Tijdens deze sessie kwam naar voren dat bijvoorbeeld de nieuwe generatie makers met een multiculturele achtergrond een ´need for legacy´ heeft. Jonge makers willen hiertoe graag het gesprek voeren met makers uit vorige generaties. Ook is er grote zorg over het behoud van archieven van belangrijke ‘individuele makers, zogenaamde ‘kunstenaarsarchieven’. Diverse voorbeelden werden genoemd van nalatenschappen waarbij men niet weet hoe hier mee om te gaan. Er is dus behoefte aan praktische ondersteuning bij het organiseren en onderbrengen van nalatenschappen van makers. Weliswaar zijn er diverse initiatieven in de sector waarbij erfgoedcollecties gevormd worden, fysiek en soms ook digitaal. Voorbeelden hiervan zijn Theaterencyclopedie (Uva/Bijzondere Collecties), Muziekschatten (Stichting Omroep Muziek), Muziekweb en Jazzportretten (Nederlands Jazz Archief). Deze archieven staan nu nog vaak op zichzelf terwijl koppeling van archieven grote meerwaarde heeft. Het ontbreekt momenteel aan een plan voor een overkoepelende digitale infrastructuur, waarbij gezelschappen bijvoorbeeld zelf hun digitale materialen aan kunnen bieden. Digitalisering en samenwerking en het beschikbaar maken van digitale content in een netwerk kan een waardevol spoor zijn om nieuw publiek te bereiken.

Nieuwe activiteiten

DEN heeft veel ervaring opgedaan met haar werk in de erfgoedsector en bekijkt steeds waar deze toepasbaar kan zijn op vragen binnen de kunstensector. DEN organiseert deze inventarisaties en vervolggesprekken met het veld om in gezamenlijkheid de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen rond digitalisering in kaart te brengen. En om zo tot nieuwe initiatieven te komen en thematische kennisdossiers, managementtrainingen en praktische workshops te ontwikkelen. Kortom: activiteiten die goed aansluiten bij de behoeften van de kunstensector.

Fransien van der Putt schreef naar aanleiding van de rondetafelsessie een impressie.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.