Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Open Call Innovatielabs: voor een veerkrachtige sector

Heb jij ideeën die een impuls geven aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector? Dan is het programma Innovatielabs op zoek naar jou. Namens alle rijkscultuurfondsen nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector. Tot en met 11 november kun je een projectvoorstel indienen. Aanvragen uit alle artistieke en creatieve disciplines zijn welkom.

Van het herontwerpen van fysieke ruimtes tot alternatieve publieksactiviteiten en van nieuwe verdienmodellen tot hybride presentatievormen: de open call van het programma Innovatielabs is gericht op nieuwe samenwerkingsprojecten maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald. De call biedt kansen voor onderzoek en experimenten op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie. De uitkomst mag open liggen, zolang de opgedane kennis en inzichten ook relevant zijn voor anderen. 

Kennisontwikkeling en -deling

De open call maakt deel uit van Innovatielabs, een groter programma dat een impuls moet geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. Vanuit de gedachte dat de gehele sector gebaat is bij open kennisdeling, stuurt het programma aan op samenwerking en actieve kennisuitwisseling. Deze vindt plaats tussen de gehonoreerde geselecteerde projecten onderling, maar ook met andere spelers binnen en buiten de sector. Een speciaal subprogramma en een flankerend onderzoekstraject, gecoördineerd door CLICKNL, dragen hieraan bij.

Lees voordat je aan een aanvraag begint de volledige tekst van de open call door. Zie www.innovatielabs.org voor achtergrondinformatie, richtlijnen en verzendinstructies.

 

Tijdlijn 

30 september             Startdatum indienen

5 oktober                      Online vragenuur

11 november                 Sluitingsdatum open call

Eind december           Bekendmaking selectie

Januari 2022               Kick-off evenement

Oktober 2022              Presentatie resultaten tijdens de Dutch Design Week

Meer weten?

Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen' om drie innovatielabs op de thema's digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie te starten. Het programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL en biedt de sector de kans om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen met als doel de sector te helpen ook op de lange termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.  

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.