Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Innovatielab digitalisering van start!

Naar aanleiding van het door de Raad van Cultuur gepresenteerde advies ‘Onderweg naar overmorgen’ heeft minister Van Engelshoven van OCW besloten drie innovatielabs voor de culturele en creatieve sector - met de thema's digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie – op te starten. Het doel van de labs is om de sector de kans te geven om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen. En, om de sector op langere termijn wendbaar en weerbaar te maken na de Covid-19 pandemie.  

Dit is volledig in lijn met de opdracht die DEN heeft om de cultuursector te ondersteunen om kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie te benutten. DEN is daarom gevraagd om voor het innovatielab digitalisering, vragen, behoeftes en wensen op het gebied van digitale platformen, publieke waarden, onlinepubliekservaring en artistieke digitale vernieuwingen en hybride praktijken te verzamelen en onderzoeken. Dit doen we samen met Waag, Beeld en Geluid en PublicSpaces. Mede op basis van dit onderzoek wordt vervolgens door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Open Call ingesteld voor de drie labs. De minister stelt voor de innovatielabs € 5 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar. Hoeveel er uiteindelijk voor de calls in de drie labs beschikbaar komt is nu nog niet bekend. 

Kwartiermaker 

DEN blijft ook na de advisering bij het lab digitalisering betrokken. Gijs Meijer, senior-adviseur strategische samenwerkingen bij DEN, is benoemd tot kwartiermaker van het lab digitalisering.  

Zijn rol is om samen met twee andere kwartiermakers gedurende alle fases van het project zorg te dragen voor het versterken van het organiserend en lerend vermogen binnen het innovatielab door onderlinge uitwisseling en intervisie te stimuleren. De resultaten moeten relevant zijn voor de gehele sector en zullen uitgebreid gedeeld worden. Er wordt een iteratieve aanpak gehanteerd.

Iteratief werken

Bij een iteratieve aanpak ga je stap voor stap verder en gebruik je voortschrijdend inzicht in een volgende fase. Bij digitale innovatie betekent dit dat je herhaaldelijk iets nieuws uittest om vervolgens de ervaringen uit die testen te gebruiken voor verbetering van het proces. Daarbij is het proces minstens zo belangrijk als het eindresultaat. En dat ligt vooraf dus niet altijd vast (en mag ook ‘mislukken’).

Planning  

De tweede helft van september gebruikt het Stimuleringsfonds onder meer om de adviezen om te zetten naar criteria voor een Open Call. Eind september wordt er voor elk innovatielab een Open Call ingesteld waarvoor projectvoorstellen door de brede culturele en creatieve sector kunnen worden ingediend, met een sluitingsdatum begin november. In december 2021 zullen onafhankelijke adviescommissies naar verwachting per innovatielab 3 tot 6 voorstellen selecteren. 

De uitvoering van projecten vindt plaats in de periode tot eind 2022, met een grote presentatie van de projecten en resultaten op de Dutch Design Week 2022. Het gezamenlijk leren, het verbinden en het delen van kennis van en over projecten voor de hele culturele sector staat centraal in de innovatielabs.  

Meer informatie over de innovatielabs vind je op: www.innovatielabs.org en ook via onze website en nieuwsbrieven blijf je op de hoogte. 

Gijs Meijer

Gijs Meijer

Adviseur

Gijs is senior-adviseur bij DEN. Als projectleider richt hij zich op de Taskforce Publieksdata voor de culturele sector. Ook is hij kwartiermaker voor het Innovatielab Digitalisering. Hiervoor werkte Gijs bij het Kunstmuseum Den Haag waar hij eerst verantwoordelijk was voor de afdeling Marketing & Communicatie en daarna leiding gaf aan de projecten op het gebied van innovatie en new business.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.