Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

SIDN Call Digitale inclusie & toegankelijkheid

Met de call 'Inclusie & toegankelijkheid - Meedoen in de digitale samenleving' roept SIDN fonds op met voorstellen te komen voor tools of bewustwordingsprojecten om de toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps te verbeteren. De call staat open t/m 21 september 2021, 13.00 uur.

Een van de effecten van de coronacrisis is de versnelde digitalisering van de maatschappij. Het afgelopen anderhalf jaar zette het nieuwe werken en leren zich door, gingen we veel meer online winkelen en werden allerlei diensten van concerten en uitvaarten tot medische consulten of financieel advies alleen nog online aangeboden. Het einde van de coronacrisis komt nu langzaam in zicht, maar de verwachting is wel dat combinatie van offline en online blijvend is en een groot deel zich digitaal blijft afspelen. Digitale toegankelijkheid en inclusie wordt hierdoor een steeds urgenter thema. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen volledig en gelijkwaardig kan deelnemen aan onze digitale samenleving? 

Met deze call wil het SIDN-fonds toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps verder stimuleren en de positie van mensen met een beperking of kwetsbare groepen in de digitale samenleving versterken. Inclusie en toegankelijkheid zouden vanaf de start van een traject onderdeel moeten zijn van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van digitale diensten. Op dit vlak valt nog een wereld te winnen. 

Het fonds is op zoek naar tools en bewustwordings-/educatieprojecten (voor zowel gebruikers als developers) die: 

  • De accessibility/digitale toegankelijkheid vergroten bij ontwikkeling van websites, apps en digitale diensten, in het bijzonder voor mensen met beperkingen.  
  • Inclusie van diverse doelgroepen mogelijk maken/stimuleren, zodat iedereen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking, laaggeletterden, minder digitaal vaardige mensen of andere doelgroepen die het risico lopen buiten de boot te vallen, volop kunnen meedoen in de digitale samenleving. 

Projecten om specifieke, bestaande apps en/of websites van een enkel bedrijf of persoon toegankelijker of inclusiever te maken worden niet ondersteund.

Praktische informatie

  • Per project kan een bedrag tot max 75.000,- worden aangevraagd. Maar ook Pioniersprojecten (kleinere projecten van tot 10.000,- /20.000,-) worden van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.
  • Deadline van de call is 21 september, 13.00 uur
  • Na sluiting van de call ontvang je binnen maximaal 3 maanden bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.
  • Een aantal projecten wordt geselecteerd en uitgenodigd om hun idee in persoon toe te lichten aan een aantal leden van onze raad van advies. De raad van advies heeft gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven. Op basis van het advies van de raad neemt het bestuur van SIDN fonds vervolgens een besluit.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de call en voor het indienen van een voorstel op de website van het SIDN-fonds.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.