Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Consultatie voor opname Erfgoedstandaard in lijst aanbevolen standaarden

Van 29 juli tot en met 26 augustus houdt Forum Standaardisatie openbare consultatie over het toevoegen van de Erfgoedstandaard aan de lijst aanbevolen standaarden. De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties.

De standaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving. De Werkgroep ‘De Data-Beet’ heeft de Erfgoedstandaard ontwikkeld in opdracht van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om open standaard Erfgoedstandaard (standaard voor vastleggen en uitwisselen van data van het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed) op de lijst van aanbevolen standaarden te plaatsen.

De consultatie is erop gericht om te toetsen of het expertadvies juist en volledig is en om belanghebbende de mogelijkheid te geven te reageren op de opgestelde adviezen. Heeft u opmerkingen, vragen of problemen? Geef deze dan vóór 27 augustus door.

Na sluiting van de publieke consultatie neemt het Forum Standaardisatie de ingezonden reacties in beschouwing. Vervolgens adviseert het Forum Standaardisatie het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) met een Forumadvies, dat is samengesteld uit de inzichten van het expertadvies en reacties uit de publieke consultatie.

➡️ Ga naar het expertadvies en de consultatie

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.