De tweede dag is vooral gericht op erfgoedinstellingen. We bieden verdieping op de mogelijkheden die een digitale collectie biedt voor belangrijke thema’s als educatie en inclusiviteit. Kom deze dag langs bij deelsessies over Online collecties, Nieuwe technologie, Educatie of Voortdurend erfgoed.

Toelichting programma

Welkom door Maaike Verberk
directeur DEN
 
Keynote Kati Price
Head of Digital Media Victoria & Albert Museum, Londen (Engelstalig)

Kati Price is Head of Digital Media bij het Victoria & Albert Museum in Londen. Het V&A heeft een grote collectie op het gebied van kunst en design. De creativiteit van de mens staat in de missie van dit museum centraal. Als Head of Digital media coördineert ze alle digitale activiteiten van websites tot apps tot social media en de ontwikkeling van digitale producten, diensten en belevenissen voor het publiek. De digitale collectie van V&A wordt door haar team ingezet als ‘basismateriaal’ om de missie van het museum, de menselijke creativiteit , betekenis te geven voor het publiek. In de keynote gaat Kati Price in op hoe ze dat doen en wat de resultaten daarvan zijn.

Keynote Harry Verwayen
Executive director Europeana (Engelstalig)

Verdere informatie volgt.

Pauze

Deelsessies
  • Online collecties als middel voor samenwerking

Cultureel erfgoed krijgt vaak een nieuwe rol krijgen op het moment dat het digitaal ontsloten wordt voor publiek. Zeker als dat publiek nieuwe combinaties kan maken. Daarvoor is samenwerking een belangrijke voorwaarde. In deze deelsessie worden verschillende vormen van samenwerking besproken, successen en moeilijkheden gedeeld en gekeken naar de toekomstige mogelijkheden met online collecties. Die samenwerking kan gaan om gedeelde standaarden, open toegang en om het bij elkaar brengen van collecties.

Moderator: Wietske van den Heuvel (DEN)

Benedict Goes (Amsterdam Pipe Museum), Jan Thielen (RKD), Simone da Silva (Digitup), Vincent Robijn (Historisch Centrum Overijssel), Ivo Zandhuis ( Ivo Zandhuis Onderzoek & Advies)

  • Nieuwe technologie voor collecties

De digitale ontwikkelingen gaan ontzettend snel. In deze sessie kijken we hoe nieuwe technologie het mogelijk maakt om publiek op nieuwe manieren te inspireren met digitaal cultureel erfgoed.

Moderator:Marcus Cohen (DEN)

Ellen Fleurbaay, (Stadsarchief Amsterdam), Arnoud Goos (Beeld en Geluid), Christel Theunissen (Radboud Universiteit), Heleen Wilbrink (Aincient)

  • Educatie met digitale tools

De erfgoedsector heeft altijd al een goede band gehad met de educatieve sector. In deze sessie kijken we hoe digitalisering nieuwe samenwerkingen mogelijk maakt, en welke nieuwe rol erfgoed daarmee kan krijgen.

Moderator: Arja van Veldhuizen (LKCA)

Ben Bregman (Erfgoed Gelderland), Patrick Trentelman (Spacetime Layers)

  • Voortdurend erfgoed

Patricia Alkhoven (Wetenschapsagenda, Levend Verleden), Johan Oomen (Beeld en Geluid)

Lunch

 

Amsterdam Time Machine project (Engelstalig)

Claartje Rasterhoff geeft een presentatie over het Amsterdam Time Machine project. Het consortium Amsterdam Time Machine (ATM) wil op termijn een ‘Google Earth’ maken voor het verleden, waarmee gebruikers zich door Amsterdam kunnen verplaatsen in ruimte en tijd, op wijk-, straat- en huisniveau. Met behulp van historische Linked Open Data (LOD) over de stad maakt ATM zo met geografische- en 3D-visualisaties een web van gegevens over individuen, plaatsen, relaties, gebeurtenissen, en objecten zichtbaar binnen hun eigen context naar tijd en plaats.

VR for lost heritage: reconstruction of a Syrian museum collection (Engelstalig)

Khaled Hiatlih is als archeoloog verbonden aan de Universiteit Leiden. In het project Focus Raqqa, wordt een digitale reconstructie gemaakt van het geplunderde archeologiemuseum in het Syrische Raqqa. In deze presentatie licht hij dit bijzondere project toe.

Keynote door Deborah Papiernik (Engelstalig)

Verdere informatie volgt.

Pauze

Karin de Wild and Lauren Vargas, National museums Scotland ‘One-by-One’ project

Dr. Karin de Wild  en Lauren Vagas zijn vanuit National Museums Scotland betrokken bij het Britse project ‘One-by One’ van Culture24 en de universiteit van Leicester. Het doel van dit project is om musea in staat te stellen om iedereen in de organisatie – van directie tot vrijwilliger- vaardigheden bij te brengen die de gewenste digitale transformatie ondersteunen. In ‘One-by-One’ termen: from digital competency to digital confidence.

Ronald Huizer, Hoofd Innovatieve Projecten, Koninklijke Bibliotheek

In deze presentatie gaat het over het initiatief Public Spaces, van onder andere de VPRO en de Koninklijke Bibliotheek. Public Spaces is voortgekomen uit het idee dat we op internet te afhankelijk zijn geworden van grote commerciële bedrijven, als het gaat om sociale interactie. Public Spaces biedt hiervoor een tegengeluid.

Keynote Cliff Manning, Parent Zone / Carnegie UK Trust

Verdere informatie volgt.

Nieuwe financiering voor toegankelijkheid digitale collecties

In het kader van de OCW beleidsbrief Cultuur in een open Samenleving  kunnen drie rijksfondsen de komende twee jaar projecten steunen waarbij het toegankelijk maken en actief gebruik van digitaal erfgoed centraal staat. De uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed staan hierbij centraal. Het Netwerk Digitaal Erfgoed en DEN zijn vanaf de start betrokken en zullen de fondsen en projecten blijven ondersteunen met hun kennis en expertise. Elk fonds kiest voor de ondersteuning een eigen focus. Deze focus en laatste stand van zaken worden op 5 maart toegelicht.

Jan ten Berge (Fonds voor Cultuurparticipatie), Aline Knip (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Marineke van der Reijden (Mondriaan Fonds)

Borrel

 

Deel dit artikel