Open call for ideas pionierprojecten

In september 2018 lanceerde DEN de open call for ideas. We zoeken in deze call naar ideeën van instellingen in de kunstensector die innovatieve, digitale technieken willen inzetten om doelstellingen te bereiken. Maximaal drie ideeën worden in dit traject tot project uitgewerkt.

Op 7 september lanceerde DEN-directeur Maaike Verberk op het Nederlands Theater Festival de open call for ideas. Tot en met 19 oktober konden kunsteninstellingen hun ideeën indienen. Vervolgens boog de driekoppige jury, bestaande uit Martijn Arts, directeur van Total Design, Floor van Spaendonck, directeur van Cinekid en Harry Verwayen, directeur van Europeana, zich over de ingediende ideeën. Daaruit is een shortlist voortgekomen van 5 ideeën. Na de tweede selectieronde worden maximaal drie ideeën tot project uitgewerkt.

Digitale technieken worden nog weinig ingezet op het gebied van creatie van kunstwerken, het bereiken van publiek of bij educatie en talentontwikkeling. Natuurlijk zijn er al livestreamconcerten te volgen, zijn er virtuele rondleidingen beschikbaar of helpen digitale crowdsourceplatforms om kunstwerken tot stand te brengen. Dit is nog maar het begin. Technologie biedt veel mogelijkheden voor de kunsten; hoe het reflectie oproept, hoe verbindingen met specifieke groepen worden gelegd en hoe het ons uitdaagt verder te kijken naar een andere manier van werken. Innovaties hebben de potentie om artistieke ervaringen over te brengen en om op nieuwe manieren te verbinden met het publiek. Deze nieuwe mogelijkheden willen we samen met de kunstensector onderzoeken. 

 

Directeur Maaike Verberk lanceert de Open Call op het Nederlands Theater Festival. Foto: Anna van Kooij via Nieuwe Grond/TF

Hoe werkt het?

Na de deadline van 19 oktober 2018 vindt nu in samenspraak met een panel in twee rondes een selectie plaats van maximaal drie ideeën. DEN ontwikkelt samen met kunstinstellingen of individuele kunstenaars de gekozen ideeën tot een demo, prototype of pilot. Daarvoor is in totaal 210.000 euro beschikbaar.

Op basis van een doorontwikkeling van het gekozen idee naar een concreet projectplan en de projectbegroting wordt dit beschikbare bedrag verdeeld over de drie projecten. Het bedrag kan bijvoorbeeld besteed worden aan inhuur van externe expertise, de inkoop van digitale technieken, de inhuur van audio-videomateriaal, de afkoop van rechten, etc.

Omdat DEN geen subsidieorganisatie is, houdt DEN het beheer over de besteding van het bedrag dat ten goede komt aan de projecten.

 

Procedure

 • Het panel van externe deskundigen bespreekt alle ingezonden ideeën en stelt een shortlist samen van potentiële projecten.
 • De indieners op de shortlist nodigen we vervolgens uit hun idee in een gesprek toe te lichten aan het panel.
 • Het panel maakt daarna een definitieve keuze voor maximaal drie ideeën.
 • Samen met de indiener wordt het idee verder ontwikkeld tot een haalbaar projectvoorstel en bijbehorende projectbegroting, waarin de financiële bijdrage vanuit het open call-budget wordt verdeeld.
 • Per uitgewerkt project wordt een projectteam samengesteld dat de ontwikkeling van het project vormgeeft. De aard van het project bepaalt welke competenties in het projectteam noodzakelijk zijn.
 • Het projectteam bestaat in ieder geval uit de indieners (of een vertegenwoordiging daarvan) en een medewerker van DEN.
  Verwachte oplevering van de demo, prototype of pilot is twee tot drie maanden na de start van het projectteam.
  DEN deelt de ervaringen en ontwikkelde kennis tijdens en na het ontwikkelproces breed met de cultuursector en andere geïnteresseerden.

 

Kader / criteria

 • Het idee heeft de potentie om duurzaam doorontwikkeld te worden. Het is van algemeen belang en niet enkel gericht op één instelling of persoon, zodat het op termijn breed inzetbaar kan zijn binnen de cultuursector.
 • Haalbaarheid om het idee op basis van beschikbare tijd en beschikbaar budget om te zetten in een volwaardige demo, pilot of prototype.
 • De indieners(s) van het idee investeren mee in de ontwikkeling van het project, ten minste door onbetaalde inzet van capaciteit in het projectteam en door inzet (indien noodzakelijk voor het resultaat) van het artistieke werk dat ze vertegenwoordigen tijdens de ontwikkeling van de demo, pilot of prototype.
 • In het idee is het mogelijke bereik van een breder publiek of een publieke doelstelling opgenomen.
 • De resultaten van het project en de kennis die we tijdens het proces opdoen, worden zoveel mogelijk open gedeeld.
 • Een kunstinstelling of kunstenaar is hoofdindiener van een idee. Het is een pluspunt als je al met meerdere instellingen een idee indient én als uit de beschrijving van het idee blijkt welke partners uit diverse sectoren er nodig zijn uit om het idee verder te ontwikkelen.

 

Keuze maken

Ideeën die voldeden aan de voorwaarden hebben we aan het jurypanel van externe deskundigen voorgelegd. De jury maakte een shortlist uit een selectie van de ingezonden ideeën. We hebben alle inzenders op de hoogte gebracht van de uitslag. Indieners op de shortlist mogen hun voorstel eind november komen toelichten. Het panel heeft dan de gelegenheid om vragen te stellen en om feedback te geven. Op basis van het gestelde kader wordt vervolgens een keuze gemaakt om met maximaal 3 ideeën verder te gaan naar het ontwikkelen van een concreet projectresultaat.

 

Het panel

Het panel van externe deskundigen bestaat uit Martijn Arts, Floor van Spaendonck en Harry Verwayen. 

Overige informatie

Het heeft de voorkeur als het idee wordt ingediend door twee of meer kunstinstellingen. DEN is gedurende het traject in de gelegenheid om ideeën met een vergelijkbare strekking aan elkaar te verbinden zodat er een sterker consortium en een groter draagvlak ontstaat.
Het geldbedrag beschikbaar uit het open call-budget komt niet automatisch op de bankrekening van de ideeën-aandrager. Per project wordt bekeken wat de beste regeling is voor budgetbeheersing en administratie.
  

Idee indienen

De call is gesloten, je kunt niet meer indienen.

 

Thema's
Deel dit artikel