Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

ABC-DE

In 2008 verscheen het ABC-Digitaal Erfgoed, oftewel het ABC-DE, een woordenboek voor terminologie rondom het digitaliseren van erfgoed. Doel was om bij te dragen aan een beter begrip van de vele facetten van digitalisering van cultureel erfgoed. Anno 2021 is het ABC toe aan een update. Die staat dan ook in de planning!

Het ABC-DE bevat praktische omschrijvingen van termen die in het proces van digitaliseren van cultureel erfgoed worden gebruikt. De destijds ruim 150 ICT-standaarden zijn niet opgenomen. Hieronder vind je het 'woord vooraf':

In 2005 is DEN gestart met de opbouw van een ‘zelfregulerend kwaliteitszorgsysteem voor het digitaal erfgoed’. Deze kwaliteitszorg moet resulteren in betere interoperabiliteit van systemen en metadata en in weldoordachte strategieën voor duurzame toegankelijkheid van het digitaal erfgoed. Ach ja, ieder vakgebied z’n eigen jargon. Zo’n vijftien jaar geleden nam digitalisering van cultureel erfgoed een aanvang, maar pas in de laatste jaren is er een duidelijke verbreding en verdieping waarneembaar. Steeds meer instellingen grijpen de kansen die internet biedt voor nieuwe vormen van dienstverlening en het vergroten van gebruikersgroepen. Daarmee is er ook een groeiende behoefte aan kennis over digitalisering en aanverwante activiteiten. Digitalisering is een activiteit op het grensvlak van techniek, communicatie en organisatie, en dat bemoeilijkt het vinden van een eenduidige terminologie waarmee die kennis kan worden uitgedrukt. Met dit ABC-DE ambieert DEN niet die eenduidige terminologie gerealiseerd te hebben. Wel hopen we dat het bijdraagt aan een beter begrip van de vele facetten van digitalisering van cultureel erfgoed. Het streven was een handzaam woordenboekje te vervaardigen dat aansluit op de praktijk van de erfgoedinstellingen. Als dit boekje nuttig blijkt bij het schrijven van een informatieplan of een projectplan, of bij de uitvoering van een  digitaliseringsproject, zijn we in onze opzet geslaagd.

ABC-Digitaal Erfgoed

Download hier het volledige woordenboek

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.