Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Internationale analyses digitale transformatie in de cultuur

DEN heeft een aantal interessantste internationale publicaties voor je verzameld.

Culture in Crisis: impacts of Covid-19 on the UK cultural sector and where we go from here

Een onderzoek door Centre for Cultural Value met The Audience Agency en the Creative Industries Policy and Evidence Centre met ondersteuning van the Arts and Humanities Research Council, naar de impact van Covid-19 op de culturele sector in het Verenigd Koninkrijk.

- Culturehive: Culture in crisis: Impacts of covid-19

UNESCO rapport Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions over de impact van de COVID 19-crisis

Het UNESCO-rapport benoemt als één van de aandachtsgebieden de versnelde digitalisering van cultuurgoederen en -diensten. DEN heeft een korte samenvatting gemaakt met de belangrijkste passages over digitalisering uit het rapport.

- UNESCO-rapport over de impact van de COVID 19-crisis

New Creative Deal met de culturele en creatieve sector

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie hebben in maart 2021 de ‘New Creative Deal’ gelanceerd: een ambitieus en plan voor een krachtig herstel én vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Het plan richt zich op drie grote ambities: iedere Nederlander onbelemmerd toegang geven tot een breed palet aan cultuurervaringen; de culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken; de culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen. Om deze doelen te realiseren presenteert de sector 31 acties langs vijf hoofdlijnen.

- New Creative Deal met de culturele en creatieve sector

- Cultureel en Creatief Nederland – Cultuur maakt Nederland, Nederland maakt Cultuur!

Europees herstel, de culturele en creatieve sector voor en na COVID-19

De studie 'Rebuilding Europe', over de culturele en creatieve sector (CCS) voor en na COVID-19, brengt Europa's bloeiende culturele en creatieve economie vóór de pandemie in kaart, en de gevolgen van de beperkende maatregelen tijdens en erna. Het onderzoek bevat ook een reeks aanbevelingen om de CCS optimaal te kunnen laten bijdragen aan het herstel van de Europese economie.

- Culturele en creatieve sector sleutel tot herstel Europese economie

Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity. Impressions and lessons learnt from Covid-19

Een verzameling van diverse teksten, aangeleverd door leden van de Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP), geeft een overzicht van hoe de verschillende Europese landen het hoofd bieden aan de pandemie in 2020-2021 en digitale kansen hebben benut. De cultuur is hard getroffen en de teksten getuigen van innovatieve oplossingen die de sector snel heeft moeten implementeren. De teksten - van ministers, instituten, schrijvers, kunstenaars enz. - beschrijven per land acties, ervaringen, reflecties, feiten en cijfers en het belang van cultuur als basisbehoefte.

- Culture in times of Covid-19

NEMO reports on COVID-19 and museums

De corona-pandemie heeft een ongekende impact op musea over de hele wereld. Om de status quo beter te begrijpen en wat er daarna zou kunnen komen, monitort en analyseert Network of European Museum Organisations (NEMO) voortdurend de impact van de COVID-19 op de museumsector. Rapporten over het onderwerp en een interactieve kaart met een gedetailleerd overzicht per land zijn hier te raadplegen.

- NEMO: Museums during COVID-19

NEMO Follow-up survey on the impact of the COVID-19 pandemic on museums in Europe
Final Report 

Enkele opvallende uitkomsten uit de survey:

  • Meer dan 75% van de musea gaf aan dat ze ofwel hun bestaande sociale media-activiteiten hadden uitgebreid of met nieuwe sociale media-activiteiten gestart waren, en 53% van de musea deed meer met video-content of begon met video's maken.
  • Meer dan een derde van de respondenten gaf aan meer budget en/of middelen ingezet te hebben voor hun online aanwezigheid of online communicatie tijdens de pandemie.
  • Meer dan 8 op de 10 musea suggereerden dat ze extra ondersteuning met digitale tools voor de digitale transformatie nodig hadden.Van deze musea gaf meer dan 40% aan hulp nodig te hebben bij het opbouwen van een digitale strategie, door de behoefte aan een nieuwe digitale infrastructuur (23,2%) en opleiding van het personeel (18.7%).
  • Bijna 50% van de musea antwoordde dat online bezoeken ofwel op hetzelfde niveau zijn gebleven sinds de heropening van hun musea, of zijn toegenomen.
  • Het digitale aanbod voor het online publiek dat sinds het begin van de COVID-19-pandemie het populairst bleek, waren sociale media-activiteiten (bijna 60% van de reagerende musea), gevolgd door videocontent (42%) en virtuele rondleidingen (28%).

- NEMO COVID-19 Follow Up Report

The Art Newspaper: Can museums really make digital visits pay?

Musea zijn aan het ontdekken hoe ze omzet kunnen genereren voor hun online content. Tijdens de maandenlange sluiting van de museumzalen is energie gestoken in digitale kanalen om in contact te blijven met het publiek dat thuiszit. Te midden van een stortvloed aan gratis 360-graden tours, webinars en sociale media-uitdagingen, test een aantal instellingen een nieuw verdienmodel uit: het online verkopen van on-demand tentoonstellingsfilms, expert talks en kunsteducatielessen. Lees de bevindingen van een aantal Britse en Franse instellingen.

 - The Art Newspaper: Can museums really make digital visits pay?

KEA: Market analysis of the cultural and creative sectors in Europe; A sector tot invest in

In deze marktanalyse zijn onder de thema’s digitalisering, de belevingseconomie, samenwerken & creatieve hubs, wetswijzigingen voor rechthebbenden en toegenomen klimaatbewustzijn de volgende conclusies opgenomen:

  • De digitale acceptatie vergroot de toegang tot culturele inhoud en stimuleert de groei van culturele en creatieve sector (CCS) naarmate hun content steeds meer wordt gebruikt via internet, sociale media of nieuwe vormen zoals podcasts.
  • Nieuwe vormen van samenwerkingen (samenwerkingsprojectontwikkeling tussen kleine bedrijven / freelancers) leiden tot innovatieve modellen zoals creatieve hubs en co-working spaces die sociaaleconomische vooruitgang kunnen genereren.
  • Een nieuw regelgevingskader biedt mogelijkheden voor het genereren van inkomsten, met name door verbeterde licentieverlening voor auteursrechtelijk beschermde inhoud.
  • De CCS zijn een integraal onderdeel van de belevingseconomie en het (cultureel) toerisme. Bovendien zijn er culturele instellingen (musea en theaters) in heel Europa die  experimenteren met nieuwe digitale diensten als reactie op de COVID-19-pandemie.

(KEA European Affairs is an international policy design research centre specialised in culture and creative industries as well as sport, education and youth.)

- CCS market analysis Europe

Gartner: CIO Agenda 2021: Prepare for Increased Digital Innovation

Over de economische noodzaak tot digitale innovatie in algemene zin. Investeringen in digitale innovatie is volgens dit Gartner-onderzoek zinvol en organisatieleiders zijn geneigd om sneller meer middelen uit te geven aan digitale vooruitgang zodat ze zich beter aan kunnen passen aan de veranderende economische omstandigheden als gevolg van de pandemie. "Organisaties die meer geld besteden aan digitale innovatie hebben 2,7 keer meer kans om een topprestatie te boeken". 

- Gartner: CIO Agenda 2021: Prepare for Increased Digital Innovation

Re-Imagining the Digital Diorama

Beschouwingen van Stefan Wharton over de reikwijdte van onlineplatforms voor culturele toepassingen in relatie tot de verschillende behoeften en wensen van kunstenaars en organisaties. Een beknopt verslag van bevindingen uit een groter onderzoek dat al bezig was vóór de uitbraak van het coronavirus, waarbij de mogelijkheden van digitale culturele toepassingen zijn verkend. Er is gekeken naar de productie, distributie en bewaring van online werken, evenals financiële modellen voor een digitale culturele economie.

- Re-Imagining the Digital Diorama.pdf

ETM: Performing arts in times of the pandemic: Status quo and the way forward

ETM - International network for contemporary performing arts heeft een enquête onder zijn leden verspreid om te onderzoeken hoe de nieuwe realiteit van de pandemie hen tot nu toe heeft beïnvloed. Op basis van de belangrijkste bevindingen van de enquête schetst dit rapport de situatie op internationale schaal, identificeert het de meest brandende behoeften van de sector in tijden van de pandemie en geeft het een overzicht van de reacties van overheden op de COVID-19-crisis. Opmerkingen over online alternatieven zijn verspreid door het rapport te lezen. Het verslag wordt afgesloten met beleidsaanbevelingen voor EU-, nationale en lokale overheden.

- IETM: Performing arts in times of the pandemic: status quo and the way forward

MuseumNext: Museum Digital Predictions for 2021

MuseumNext vroeg digitale experts in musea naar hun voorspellingen over wat we kunnen verwachten. Ook kun je je eigen ideeën inbrengen, die worden toegevoegd aan deze webpagina.

- MuseumNext: Museum Digital Predictions for 2021

Compendium Cultural Policies & Trends; Online initiatives

Vanaf de eerste maanden van de COVID-19-crisis cureerde het Compendium of Cultural Policies & Trends online culturele initiatieven, waaronder zowel culturele activiteiten vanuit huis als meer formele initiatieven die bijvoorbeeld de impact van COVID-19 op een bepaalde sector in kaart brengen.

- Online initiatives, Compendium of Cultural Policies & Trends

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.