Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Inhoudelijk en praktisch verbinden: 6 succesfactoren voor het gebruik in de klas

Zo sluit je aan op de wensen van het onderwijs.

Veel scholen zien het belang van digitaal erfgoed in en willen dit graag inzetten voor hun onderwijs. Bij erfgoed denken veel mensen meteen aan geschiedenis of kunstvakken, maar het kan aansluiten bij bijna ieder vak en bij veel verschillende vaardigheden en leerdoelen.

Denk aan rekenen met Van Gogh, praten over burgerschap aan de hand van modefoto’s of boetseren samen met een kunstenaar. Hoe zorg je er als culturele instelling of verbinder voor dat het goud van een erfgoedcollectie ook inhoudelijk aansluiting vindt in het onderwijs?

 1. Maak duidelijk aan welk leerdoel er gewerkt wordt en werk samen met SLO, het landelijk kenniscentrum curriculumontwikkeling, om die vertaalslag te maken. Of kijk bijvoorbeeld naar het examenprogramma om verbanden te ontdekken met erfgoed. Door deze aansluiting kunnen leraren erfgoedlesmateriaal goed inpassen in hun programma, in plaats van dat zij dit erbij moeten doen.
   
 2. Onderzoek bij de ontwikkeling van lesmateriaal wat er nog ontbreekt, naast wat er al wel is. Kijk waar je vanuit je eigen collectie kunt aanvullen bij wat er nog ontbreekt in het onderzoek. Of onderzoek bijvoorbeeld of er leerjaren of onderwijsstromingen zijn waar nog weinig voor ontwikkeld is. Op die manier kan je als culturele instelling goed inspelen op behoeftes in het onderwijs.
   
 3. Ondersteun bij de vraagarticulatie en werk vraaggestuurd zodat het aanbod vanuit culturele instellingen aansluit bij een daadwerkelijke behoefte die in het onderwijs speelt. Leraren weten nog niet altijd waar ze specifiek naar op zoek zijn rond digitaal erfgoed in hun onderwijs of daar een duidelijke vraag over te stellen richting het erfgoedveld. Speel bijvoorbeeld in op uitdagingen die leraren aanbrengen zoals: hoe geef ik erfgoedles?
   
 4. Tast eerst goed af op welke manier een school of leraar al bekend is met digitaal erfgoed. Daarin bestaan grote verschillen. Bijvoorbeeld in kennis en ervaring met erfgoed zelf, het nut of de integratie daarvan in het onderwijs.
   
 5. Betrek leraren en leerlingen in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van lesmateriaal om blinde vlekken te voorkomen. Zoals ingewikkeld taalgebruik, overschatting van vaardigheden of missende aansluiting bij de leefwereld van leerlingen.
   
 6. Zorg dat lesmateriaal simpel te gebruiken is, aansluit bij het curriculum en weinig tijd kost om voor te bereiden. Hierdoor is de drempel voor leraren niet te hoog om er gebruik van te maken.

Tip Iris Brandts, adviseur erfgoed en educatie bij Erfgoedhuis Zuid-Holland: “Cursussen blijken vaak een verbindende factor! Enerzijds omdat verschillende partijen elkaar beter leren begrijpen. Veel leraren willen bijvoorbeeld graag aan de slag met erfgoed in hun lessen en in hun omgeving, maar weten niet hoe. En andersom merken we dit ook bij kleinere erfgoedinstellingen: vrijwilligers vinden het soms lastig om groepen jongeren enthousiast rond te leiden. Daarom hebben we cursussen in ons aanbod opgenomen: Hoe maak ik een goede erfgoedles? Wat is erfgoedwijsheid? Hoe leid ik leerlingen rond? Zo bedien je zowel de vraag- als de aanbodkant.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.