Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

DEN werkt samen met DIP

DEN onderzoekt randvoorwaarden of ‘proof of concepts’ voor een sectorbrede digitale infrastructuur die de cultuurproducerende instellingen in staat stellen om het publiek te bereiken en betrekken met inzet van digitaal erfgoed. DEN sluit daarbij graag aan op de werkpraktijk van de producerende instellingen binnen de podiumkunsten en werkt daarom ook nauw samen met DIP. 

Wat is DIP?

DIP, een acroniem voor Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten, is een initiatief van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). Het samenwerkingsverband bouwt aan een digitale infrastructuur voor de Nederlandse podiumkunsten en faciliteert daarmee het onderlinge dataverkeer tussen Nederlandse podiumkunstorganisaties (denk aan producenten, impresariaten, gezelschappen en podia). DIP biedt drie tools voor zowel theaters als producenten en impresariaten: een contractmodule, een kaartverkoopmonitor en een publieksmonitor. De belangrijkste pijlers hierbij zijn het verkrijgen van meer efficiency, inzicht en publieksbereik in de sector.

Het ontsluiten en bewaren van informatie voor de toekomst is een vierde pijler waar DIP zich mee bezig houdt. DIP is een project én product in ontwikkeling, een rijdende trein waaruit de gewenste archief- en erfgoedfunctie onder de noemer ‘archiving by design’ voort gaat komen.

In aanloop naar de lancering van DIP (bestaande uit het samenvoegen van de functionaliteiten van voorheen Podiumkunst.info en PubliekNL) is DIP de campagne ‘Eindsprint naar de start’ gestart. In de serie “Sprintje van …” worden betrokkenen bij de realisatie van DIP gevraagd waarom zij zich inzetten voor het collectieve digitale platform en wat zij zoal voor DIP doen. In onderstaande video is Loes Hoogenboom, directeur van DIP aan het woord.

Samenwerking DIP & DEN

DIP en DEN versterken elkaar doordat DIP zich voor een deel richt op dezelfde doelstellingen, maar dan specifiek gericht op de podiumkunsten. Dit gebeurt binnen twee trajecten: erfgoed en publieksbereik.

Erfgoed

De binnen DIP verzamelde gegevens geven over de jaren een beeld van het podiumkunstenaanbod in Nederland én van het publieke bereik in de vorm van bijvoorbeeld bezoekersaantallen. In de toekomst zou DIP kunnen voorzien in de mogelijkheid om ook beeldmateriaal op te nemen, zodat  ook de publiciteitsmaterialen via DIP kunnen worden gedistribueerd. Door het centrale digitale karakter biedt DIP ook de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een digitale archieffunctie, hier gaan ze de komende jaren mee aan de slag. Alle informatie die via het platform over de sector wordt verzameld, blijft op die manier bewaard en beschikbaar. DEN denkt hier graag in mee.

Publieksbereik

Tevens begeleidde DEN in opdracht van OCW eerder een grootschalige inventarisatie op het gebied van publieksdata in de cultuursector. DIP werd daarin als één van de koplopers in de sector genoemd (samen met o.a. Rotterdam Festivals, CJP en de Museumjaarkaart). Momenteel is de verkenning gestart voor de opzet van een landelijk samenwerkingsverband rond het verzamelen, delen en analyseren van publieksdata, waarin ook DIP en DEN weer een rol zullen spelen.

De onderlinge relatie tussen DIP, DEN en de sector kan zodoende gezien worden als een driehoeksverhouding. DIP als uitvoeringsorganisatie maakt daarbij graag gebruik van de kennis en ervaring die DEN ontwikkelt en opdoet op basis van diverse projecten in samenwerking met het veld en in lijn met de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

DERA in de podiumkunsten

In 2019 heeft DEN het initiatief genomen om met DIP en nog een aantal spelers binnen de podiumkunsten de mogelijkheden van de DERA te verkennen. De DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur), al jaren een begrip in de erfgoedsector, geeft richting aan samenwerking tussen organisaties om te komen tot informatie-uitwisseling en het verrijken van elkaars collecties. In een eerste DERA-scan binnen de podiumkunsten is de informatie-uitwisseling in kaart gebracht en is gekeken in hoeverre principes uit de DERA al toegepast worden. Daaruit volgden al de eerste aanbevelingen hoe de informatie-uitwisseling in de keten verbeterd kan worden. Bij dit initiatief sloten naast DIP ook Allard Pierson (Theaterencyclopedie), Theaterkrant Magazine (voorheen Theaterkrant) en Stichting Dynamisch Archief aan. Met het oog op vraagstukken rond definities en standaardisering neemt DIP hier graag verder aan deel.

Binnenkort meer over de mogelijkheden van de DERA in de podiumkunsten. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten.

Wil je meer weten over de samenwerking met DIP of de ontwikkelingen rond een digitale infrastructuur voor de podiumkunsten? Neem contact op met Marcus Cohen.

Marcus Cohen

Marcus Cohen

Adviseur

Meer weten over deze projecten of wil je in gesprek over bijvoorbeeld het Focusmodel. Neem contact op met Marcus via

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.