Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Het archief van Dansmakers overdragen

In januari 2021 ging Dansmakers Amsterdam op in ICK Amsterdam. Wat gebeurt er met het archief van de choreografen die bij Dansmakers werk hebben gemaakt? Tijdens het archieftraject bereiden ze het archief voor op de overdracht.

Een grote ambitie in korte tijd

Dansmakers Amsterdam heeft de afgelopen 27 jaar ruimte geboden aan makers. Het productiehuis richtte zich op het ontwikkelen van nieuw choreografisch talent in de hedendaagse dans en voorzag makers van een werkplaats, podium en begeleiding van hun artistieke praktijk. De makers staan centraal in alles wat zij doen. Met de overgang van Dansmakers naar ICK Amsterdam – waarbij ICK Artist Space vanaf 2021 de functie productiehuis overneemt – hadden ze de ambitie om het artistieke materiaal van de kunstenaars te bewaren voor de toekomst en beschikbaar te stellen. Met een strakke deadline in het vooruitzicht zijn ze onder begeleiding van coach Arvid van Bokhorst aan de slag gegaan.

© Thomas Lenden
You Better Move: Iro Vasalou
“We stellen de makers en hun werk centraal, zoals die ook bij Dansmakers centraal staan. [...] Wat we zouden willen met het beheren van het archief, is dat het zichtbaar en bruikbaar blijft in de toekomst.”

Vele handen, vele ogen

Om in de beperkte tijd optimaal gebruik te maken van de begeleiding van het archieftraject ging Dansmakers met een team aan de slag. Ruth Verraes, hoofd Marketing, Lara van Lookeren, artistiek assistent en directeur Suzy Blok hebben alle zeilen bijgezet voor dit traject. Zo konden ze ver komen met het klaarzetten van het archief voor overdracht. Vele handen maken licht werk, maar ook een extra paar ogen helpt om het archief vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zo kon er in overleg goed nagedacht worden over de visie op het archief, de manier van ontsluiten én hoe het hand- en spanwerk aan te pakken.

Tip: werk met een team aan je archief, zodat je op alle lagen het archief kunt bekijken. Denk bijvoorbeeld aan zakelijke leiding, marketing en office management.

Werken in teams

Dansmakers was niet de enige die met een team aan het archief werkte. Ook de Nederlandse Bachvereniging en Tryater hebben hier positieve ervaringen mee. De Nederlandse Bachvereniging heeft bijvoorbeeld een instructiedocument opgesteld om collega’s in te zetten voor grootschalig werk. En Tryater richtte een werkgroep archief op ervoor te zorgen dat het archief in alle afdelingen wordt gedragen.

Overdrachtsdocument

Na gezamenlijk het archief in kaart te brengen en een groot deel van het archief op te ruimen, gingen ze nadenken over de overdracht. Het archief komt namelijk in beheer van ICK Amsterdam. Er zit veel denkwerk besloten in het samenstellen van een archief, hoewel je dat in eerste instantie misschien niet ziet. Daarom heeft Dansmakers een overdrachtsdocument opgesteld. Hierin benoemen ze welke focus ze hebben gekozen en waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook benoemen ze de mappenstructuur van het archief zodat een nieuwe beheerder zich hier snel een weg ik kan vinden. En stippen ze een aantal open vragen aan waar de nieuwe beheerder aandacht aan moet besteden. Ook niet onbelangrijk is dat ze benoemen hoe het zit met de rechten van het archiefmateriaal. Zo voorkomen ze dat er dingen mee gedaan worden die eigenlijk niet mogen.

Tip: stel vast waarom je iets bewaart en hoe. Dit is niet alleen belangrijke informatie voor een ander maar ook voor je toekomstige zelf.

Rechten en je archief

Hoe regel je de rechten van je digitale archiefmateriaal? In 2020 lanceerde DEN een auteursrechtentool die instellingen kan helpen proactief de rechten te regelen. Zit je al met een archief en moet je retroactief aan de slag? Sebastiaan ter Burg en Maarten Zeinstra gaven een workshop over het hergebruik van je artistieke materiaal.

Duurzaam archief

Met het archief netjes opgeruimd én een overzichtelijk overdrachtsdocument, ligt het archief nu bij ICK Amsterdam. Zo blijft het artistieke materiaal van de makers die bij Dansmakers zich hebben ontwikkeld bewaard voor de toekomst. Een waardevolle, inspirerende en belangrijke bijdrage aan de legacy van dans in Nederland.

Het archiefdoorlichtingstraject

Dansmakers Amsterdam was een van de veertien deelnemers van het archiefdoorlichtingstraject dit jaar. Ben je benieuwd naar de ervaringen en lessen van de andere deelnemers? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.