Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

AI en erfgoed: een mensgerichte aanpak van kunstmatige intelligentie

Van 11 tot en met 13 november organiseerde Europeana de jaarlijkse conferentie. Dit jaar met als thema ‘Crisis, Change and Culture’. Ook DEN was aanwezig tijdens Europeana2020. DEN’er Wietske van den Heuvel organiseerde samen met twee Europese collega’s een sessie over mensgerichte kunstmatige intelligentie.

Wietske gaf tijdens haar presentatie voorbeelden op welke manieren AI kan worden ingezet bij grote cultureel erfgoed collecties.

Achter de schermen bestaan de collecties van cultureel erfgoed organisaties vaak uit hele grote datasets. Vaak zijn deze datasets zo groot dat het heel veel tijd zou kosten om alle bruikbare informatie handmatig op een rijtje te zetten. AI kan hierbij ingezet worden, maar het is dan wel belangrijk je af te vragen wat je de algoritmes precies wil laten doen. Voor wie wil je een algoritme laten werken en met welk doel? AI geeft je de mogelijkheid om veel meer lagen en context toe te voegen dan een handmatig onderzoek. Maar daarvoor is het wel belangrijk zoveel mogelijk verschillende perspectieven toe te voegen. Houd daarbij het uitgangspunt van ‘Rubbish in – Rubbish out’ in het achterhoofd. Het is daarom belangrijk dat cultureel erfgoed organisaties zo transparant mogelijk zijn over hun aannames. Algoritmes gaan namelijk uit van de data die we ze ‘voeden’.

Een mooi voorbeeld van ‘eenkennige’ algoritmes zien we terug in onderstaande video van The Algorithmic Justice League

We need the ART in Artificial Intelligence

De technologische doorontwikkeling van AI wordt gedreven door grote tech-bedrijven, van wie het uiteindelijke doel neerkomt op het verdienen van zoveel mogelijk geld. Er is daarom een belangrijke rol weggelegd voor de kunst- en erfgoedsector om meer nuance aan te brengen bij de inzet van algoritmes. Bijvoorbeeld door de algoritmische bubbel open te breken door het toevoegen van zoveel mogelijk verschillende perspectieven.

Algoritmes archiveren

Hoe ga je te werk met het archiveren van iets dat zich constant blijft ontwikkelen? Algoritmes kennen geen vaste vorm. Wat stop je uiteindelijk in het archief? Alleen de code of ook de trainingsdata? De evolutie en groei die wordt doorgemaakt? Kortom: algoritmes zal onze kijk op archivering compleet veranderen.

Wil je meer weten over het archiveren van algoritmes? In het voorjaar van 2021 organiseert DEN in samenwerking met KIA een sessie rondom dit onderwerp. Houd de website en nieuwsbrief van DEN in de gaten.

In de praktijk

Na de inleiding van Wietske werden in de sessie twee inspirerende voorbeelden uit de praktijk uitgelicht om een inzicht te geven welke kansen en uitdagingen de inzet van AI in de culturele sector met zich meebrengt.

Europeana XX – Century of Change

De tweede spreker tijdens deze sessie, Alexander Raginsky, introduceerde een nieuwe tool: Smart Editorial Support Tool, ontwikkeld binnen het Europeana XX project. Dit project focust op de sociale, politieke en economische ontwikkelingen die Europa in de twintigste eeuw heeft doorgemaakt. Met als doel om de collectie binnen Europeana zodanig te verrijken dat de beschikbare content zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt voor alle gebruikers.

Lees meer over dit project van Europeana XX

Memex

Tot slot presenteerde Alessio del Bue en Corinne Szteinsznaider het Memex project dat tracht sociale cohesie te bevorderen met behulp van erfgoedgerelateerde tools. Memex, een samenvoeging van Memories en Experiences, is een tool die kan worden ingezet voor het zo inclusief mogelijk creëren van verhalen en ervaringen, beschikbaar voor een zo divers mogelijk publiek.

Lees meer over het Memex project

De presentatie van Wietske is onderdeel van een serie over AI in cultuursector. In volgende sessies gaan we onder andere in op auteursrecht, privacy, archivering en AI in het artistieke maakproces.

Houd de agenda van DEN in de gaten voor aankondigingen en data.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.