Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Inzicht 3: Ontwikkelen van digitale verdienmodellen vraagt een gestructureerde aanpak

Bijeenkomsten en gesprekken met mensen uit de sector in het kader van het project Digitaal DNA hebben geleid tot drie inzichten over het digitaal DNA van de cultuursector. Deze inzichten delen we in de zomer van 2020. Dit is het derde en laatste inzicht.

Organisaties die ervoor kiezen om digitale verdienmodellen te ontdekken en ontwikkelen kiezen ervoor om te innoveren. De uitkomst van innovatieprocessen laat zich lastig voorspellen. De neiging kan daarom zijn om een meer organische en ongestructureerde aanpak te volgen. De theorie over innovatieprocessen laat juist zien dat het volgen van een gestructureerde aanpak de kans op succesvolle uitkomsten vergroot. Er zijn verschillende aanpakken die kunnen worden gevolgd en gecombineerd. Inzet van die aanpakken kan helpen bij het structuren van het innovatieproces en daarmee bijdragen aan de kans op een succesvolle uitkomst. 

1. Ontwerpen op basis van Design Thinking

Het ontwikkelen van duurzame digitale verdienmodellen begint bij de mensen die je daarmee wilt bereiken en hun behoefte. Pas als je heel goed begrijpt wie deze mensen zijn, hoe zij denken en wat hun voorkeuren zijn kun je daar als organisatie een waardevol aanbod voor ontwikkelen. Design thinking biedt houvast en concrete instrumenten om dit inzicht in de behoefte te ontwikkelen en op basis hiervan ideeën te genereren voor te ontwikkelen diensten of verdienmodellen.


2. Testen op basis van Lean startup

Pas als je een nieuw verdienmodel in de praktijk toepast ervaar je hoe gebruikers hierop reageren en wat de effecten zijn voor de eigen organisatie. De Lean startup methode biedt houvast bij het maken van prototypes, het testen van deze prototypes met echte gebruikers en het op basis van data bijstellen van het concept. 


3. Ontwikkelen op basis van Agile

Het ontwikkelen van digitale diensten en producten kost tijd en is complex. Door de ontwikkeling op een Agile wijze aan te pakken, werk je snel toe naar bruikbare deelproducten en ervaar je snel of het werkt zoals bedacht. Producten en diensten zijn nooit af, maar vragen om continue doorontwikkeling.

Advies aan organisaties en individuen in de cultuursector
  • Begin niet zonder plan en bepaal daarom vooraf de aanpak voor het ontwikkelen van een digitaal verdienmodel.
  • Maak daarbij gebruik uit de inzichten uit bovenstaande methoden.
Wat kun je morgen doen?
  • Wanneer de inspiratie heeft geleid tot de wens om iets te gaan maken: vorm een (klein) projectteam met mensen binnen en buiten de organisatie.
  • Begin met het begrijpen van de klantbehoefte gebruik makend van instrumenten uit Design Thinking.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.