Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Inzicht 1: De cultuursector is net gestart met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen

Bijeenkomsten en gesprekken met mensen uit de sector in het kader van het project Digitaal DNA hebben geleid tot drie inzichten over het digitaal DNA van de cultuursector. Deze inzichten delen we in de zomer van 2020, met allereerst: inzicht 1.

Voor veel organisaties en individuen in de cultuursector roept de begrippen “digitaal” en “verdienmodel” meer vragen op dan enthousiasme. En dat is niet zo vreemd. Bij verdienmodellen denken mensen vaak aan het vergroten van inkomsten. En hoewel dat ook voor culturele organisaties een belangrijk onderdeel is van een verdienmodel, gaat het ook over andere vragen. Hoe zorg je ervoor dat je een zo groot en breed mogelijk publiek op een betekenisvolle manier bereikt én hoe zorg je ervoor dat je dit op een economisch duurzame manier doet? Voor organisaties in de cultuursector gaat het verdienmodel over het vergroten van het aanbod, het bereik, de impact én de inkomsten.

Digitalisering kan aan ieder van die onderdelen een bijdrage leveren, maar voor veel organisaties is ook dat begrip relatief nieuw. Veel organisaties hebben inmiddels (een deel van) hun aanbod gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt. Het blijkt vervolgens een stuk lastiger om hiermee bereik, impact of inkomsten te vergroten. Gelukkig zijn er heel veel voorbeelden van manieren waarop organisaties binnen en buiten de cultuursector digitale technologie toepassen in de ontwikkeling van hun verdienmodel. 

Digitale innovatie
 • Digitale innovatie is veel meer dan alleen het inzetten van nieuwe technologie.
 • Digitale innovatie gaat om het introduceren van nieuwe paradigma’s, gedreven door technologie.
 • Nieuwe spelers hebben een voorsprong op gevestigde partijen.
 • Digitale innovaties laten zich slecht voorspellen.
 • Innovatie is hard werken: de technologie temmen en de waarde ervan benutten.

In het volgende overzicht zie je verschillende manieren waarop organisaties in de cultuursector digitale technologie kunnen inzetten om hun verdienmodel te verstevigen.

Tabel 1. Inzet van digitale technologie in verschillende onderdelen van het verdienmodel

Op dit moment is het werken aan digitale verdienmodellen in de cultuursector beperkt tot een klein aantal organisaties. De kennis en ervaring blijft hierdoor beperkt. De sector heeft er baat bij dat een groter aantal organisaties actief werkt aan digitale verdienmodellen, dat dit onderwerp breed binnen organisaties en binnen de sector op de agenda komt en dat ervaring hierover wordt gedeeld.

Advies aan organisaties en individuen in de cultuursector
 • Maak een bewuste keuze als organisatie om tijd en aandacht te maken voor het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen. Spreek die ambitie uit en maak iemand verantwoordelijk.
 • Zorg voor breed draagvlak. Betrek ook directie en bestuur, toezichthouders, makers en ondersteuners. Het verdienmodel gaat iedereen aan.
 • Werk waar mogelijk samen met andere organisaties. Om investeringen in tijd en geld te delen en om kennis en ervaring te delen.

Wat kun je morgen doen?
 • Lees deze inzichten, mail ze naar collega’s binnen en buiten je eigen organisatie en neem initiatief voor een afspraak om te bespreken hoe jullie hiermee aan de slag gaan. Gebruik de voorbeeldagenda voor dit gesprek.
 • Gebruik het kaartspel om de bewustwording over de impact van digitalisering voor jouw organisatie te bespreken.
 • Schrijf jezelf en collega’s in voor één van de programma’s van de DEN Academie over digitalisering, innovatie en transformatie. Of kijk op de pagina Inspirerende voorbeelden van online tonen en verdienen of op de website van Cultuur+Ondernemen voor meer over de ontwikkeling van verdienmodellen, hoe deze te financieren en inspirerende voorbeelden.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.