Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitaal DNA: Hoe kunnen organisaties in de cultuursector door digitale innovatie nieuwe verdienmodellen ontdekken en ontwikkelen?

Cultuur+Ondernemen, DEN en New Nodes zijn eind 2019 gestart met het initiatief Digitaal DNA. Daarin werkten we samen met organisaties uit de cultuursector aan instrumenten die organisaties helpen om zelf nieuwe verdienmodellen te ontdekken en ontwikkelen, gebruikmakend van digitale technologie. In vier bijeenkomsten - deels live, deels online - hebben we met medewerkers van ruim twintig organisaties uit de sector van gedachten gewisseld over de kansen die digitale technologie biedt voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en wat organisaties hier zelf in kunnen doen. Lees hier de opbrengsten van het project.

Digitale innovatie kan bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in de cultuursector

De cultuursector levert een belangrijke artistieke, maatschappelijke én economische bijdrage aan onze samenleving. De cultuursector vertelt verhalen over onze omgeving, laat ons met andere ogen naar onze wereld kijken en daagt onze verbeeldingskracht uit. De cultuursector is bovendien goed voor een bijdrage van 4% aan het Bruto Nationaal Product. Elke dag zijn organisaties en individuen in de sector op zoek naar manieren om hun ideeën te verwezenlijken. Er is een duidelijke noodzaak voor de ontwikkeling van verdienmodellen, waarbij het gaat om het vergroten van het aanbod, het bereik, de impact én de inkomsten. Digitalisering kan hieraan bijdragen. Dat gaat verder dan het digitaal beschikbaar maken van cultureel en artistiek aanbod. Door digitale technologie is het mogelijk om nieuw aanbod te maken, om nieuwe doelgroepen te bereiken, om de impact te vergroten én om nieuwe inkomsten te genereren. Dit vraagt om de ontwikkeling van meer digitaal DNA in de sector. De noodzaak daarvoor is door COVID-19 alleen maar groter geworden.

Verdienmodel

Een verdienmodel gaat over veel meer dan alleen over geld verdienen. Hoe zorg je ervoor dat je een zo groot en breed mogelijk publiek op een betekenisvolle manier bereikt én hoe zorg je ervoor dat je dit op een economisch duurzame manier kunt doen. Voor organisaties in de cultuursector gaat het verdienmodel over het vergroten van het aanbod, het bereik, de impact én de inkomsten. 

Wij hebben er in dit project bewust voor gekozen om voor de term verdienmodel een definitie te hanteren die niet alleen gaat over het vergroten van inkomsten, maar juist ook over het vergroten van aanbod, impact en inkomsten.

De COVID-19 crisis heeft de ogen van íedereen in de sector geopend wat betreft digitale innovatie. Maar wil je slagen, dan moet je er echt voor gaan! Met je gewicht er achter staan; tijd en geld investeren. Ik ben ontzettend benieuwd wat dat voor mooie en spannende nieuwe dingen gaat opleveren. 

Titia Haaxma,  directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen

 

Digitale innovatie kan nieuwe verdienmodellen opleveren als de digitale mogelijkheden iets toevoegen aan de fysieke beleving van kunst door het brede publiek. Dit is niet eenvoudig en daarom waardevol om in samenwerkingsverband te onderzoeken. Want COVID-19 kan ook een blik in de toekomst zijn waar een groot deel van het publiek de voorkeur geeft aan meer keuzemogelijkheden om fysiek of juist digitaal bepaald aanbod of bepaalde verhalen te ‘ervaren’.

Maaike Verberk, algemeen directeur DEN

 

Dat digitale innovatie kan helpen om nieuwe verdienmodellen in de cultuursector te ontwikkelen staat voor mij vast. Er is geen eenvoudig stappenplan dat leidt tot gegarandeerd succes. Innovatie met digitale technologie vraagt - net als andere vormen van innovatie - om een duidelijke visie, lef en hard werken.

Maarten Kuiper, partner New Nodes

Digitaal DNA is een initiatief voor en met de cultuursector


Cultuur+Ondernemen, DEN en New Nodes zijn eind 2019 gestart met het initiatief Digitaal DNA. Daarin werken we samen met organisaties uit de cultuursector aan instrumenten die organisaties helpen om zelf nieuwe verdienmodellen te ontdekken en ontwikkelen, gebruikmakend van digitale technologie. In vier bijeenkomsten - deels live, deels online - hebben we met medewerkers van ruim twintig organisaties uit de sector van gedachten gewisseld over de kansen die digitale technologie biedt voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en wat organisaties hier zelf in kunnen doen.

Dit artikel bevat de resultaten van het initiatief Digitaal DNA

De bijeenkomsten en gesprekken hebben geleid tot een aantal inzichten over het digitaal DNA van de cultuursector. Op deze pagina delen we deze inzichten en geven we organisaties in de cultuursector concrete tips om zelf te starten met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen.

Inzichten uit Digitaal DNA
  1. De cultuursector is net gestart met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen.
  2. Voorbeelden van binnen en buiten de sector vormen een inspirerend startpunt.
  3. Ontwikkelen van digitale verdienmodellen vraagt een samenhangende aanpak.
Aanbevelingen voor organisaties in de cultuursector
  1. Starten met werken aan digitale volwassenheid.
  2. Start met inspiratie.
  3. Organiseer de vernieuwing.
  4. Leer en deel als cultuursector.

We roepen organisaties in de cultuursector op om te starten met experimenten en initiatieven

De opbrengsten van Digitaal DNA geven organisaties in de cultuursector hopelijk de inspiratie en een startpunt om zelf aan de slag te gaan met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen. Hoe meer individuen en organisaties in de sector dit doen hoe sneller de sector leert en resultaten zichtbaar zijn. We roepen organisaties in de cultuursector dus op: bedenk een plan, maak tijd en ga aan de slag! Maak aanbod digitaal beschikbaar, experimenteer met verschillende manieren om publiek te bereiken en laten betalen, maken gebruik van bestaande platforms om nieuwe doelgroepen te bereiken. En deel je ervaringen!

Deel je ervaringen

Leren doe je niet alleen! Onderneemt jouw organisatie concrete initiatieven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen met behulp van digitale technologie? Laat het ons weten via dit formulier. Op deze manier kunnen we initiatieven volgen, ondersteunen en delen.

De inzichten

Hieronder vind je de drie inzichten die uit het project zijn voortgekomen over het Digitaal DNA van de cultuursector:

Instrumenten

Gedurende het project Digitaal DNA zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Deze zijn kosteloos te downloaden via onderstaande links. Alle hulpmiddelen worden beschikbaar gesteld onder de licentie CC BY 4.0

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.