Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Online cultuureducatie #1: Aansluiten bij de behoeften vanuit het onderwijs

Er wordt nu veel materiaal online ontsloten, maar hoe kun je als docent met dat materiaal aan de slag en hoe bied je als cultuurinstelling dat materiaal aan op een manier die bij jou past en bij de behoeften van het onderwijs?

Sluit aan bij werkwijze van scholen

Vanuit het onderwijs lijkt cultuureducatie in deze rare periode waarin leerlingen thuiszitten niet de eerste prioriteit te hebben. Daarnaast is de behoefte per school of docent verschillend; sommige leraren willen graag zelf zoeken naar korte, creatieve opdrachten die ze bij het lesprogramma voor thuis kunnen geven, maar sommige scholen bieden ook overkoepelend aanbod aan op één plek waaruit alle docenten kunnen putten. Het is dus vooral belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften en werkwijzen van de scholen en docenten waarmee je contact hebt.

Hoe bied je materiaal aan?

Als kunst- of erfgoedinstelling moet je zelf kijken hoe en in welke vorm je materiaal kunt aanbieden. Soms zijn theatermakers bijvoorbeeld niet gewend om voor een camera iets te zeggen en is videostreaming daarom geen geschikte vorm. Cultuurinstellingen en makers weten hoe ze moeten aansluiten bij hun doelgroep, maar soms nog niet hoe dat ook digitaal moet. Daarover ontbreekt specifieke kennis.

De rol van verbinders

Het verzamelen en delen van best practices én het verbinden van de onderwijsvraag met cultureel aanbod ligt idealiter bij verbindende partijen zoals Cultuur Oost of Mocca. Zij hebben goed zicht op lokaal en regionaal aanbod dat aansluit bij de belevingswereld van leerlingen,. Daarbij ligt dit bij vakverenigingen voor leraren als VONKC, VLS en FEOV.. Het onderwijs is geholpen als aanbod zoveel mogelijk geclusterd wordt.

Gedeelde links & extra links

Gedeeld tijdens sessie:

Gevonden na sessie:

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.