Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Inzet digitale middelen voor het tonen van werk en bereiken van publiek #1

Op woensdag 1 april vonden de eerste virtuele livesessies plaats over de inzet van digitale middelen voor het tonen van werk en het bereik van publiek. Lees verder voor de beknopte bevindingen uit deze sessie.

We vroegen aan deelnemers wat de belangrijkst reden was dat ze aansloten bij onze livesessie. Daaruit kwamen verschillende antwoorden naar voren:

  • Hoe vindt je de doelgroepen en met welk doel plaats je content online? Hoe zorg je ervoor dat niet iedereen het wiel opnieuw uitvindt? En is er een duurzaam verdienmodel?
  • Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers, die niet altijd digitaal vaardig zijn, ook nu digitaal verder kunnen: is er een platform waar tools en instructies voor hen te vinden zijn?  En hoe houden wij als kenniscentrum de interactie met hen gaande nu fysiek voorlopig niet meer mogelijk is.
  • Hoe kun je de initiatieven die nu -in haast- opkomen, optimaliseren en duurzaam maken zodat ze ook echt iets toevoegen aan de dienstverlening.
  • Benieuwd naar ideeën hoe we een symposium online kunnen organiseren

Verbinding en samenwerking

Alle aanwezigen zien dat er ook nu nog weinig samenwerking is tussen online initiatieven.

Eén van de aanwezigen haakt in op de vraag of er een platform bestaat waar tools en instructies te vinden zijn voor vrijwilligers die niet altijd digitaal vaardig zijn. In België werkt men (cultuurgestuurd) wat meer centralistisch. Zou zoiets als de erfgoed app iets kunnen zijn voor Nederlandse instellingen? De vraag is of instellingen in Nederland hierop samen willen werken.

Er zijn al best wat apps die als dergelijk platform gelden (zoals Spacetime Layers), maar de vraag is of de licenties hiervan betaalbaar zijn voor individuele instellingen.

Op de DEN website staat ook al het een en ander staat, bijvoorbeeld een aantal inspirerende voorbeelden en ook het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft mogelijk materiaal.

Er wordt gevraagd of de aanwezigen kunnen inschatten of hun achterban behoefte kan hebben aan het idee om voor de kleinere organisaties een open source platform aan te bieden voor apps die een bewezen succes zijn.

Ja, er is interesse, er moet wel iemand zijn die digitaal vaardig is om het te vullen en er moet ook goed nagedacht worden over goede content (Het Verhaal). Op beide zaken zal ondersteuning nodig zijn.

Door deze vraag realiseert DEN zich wel dat er nu inderdaad weinig online initiatieven zijn van organisaties die met name op vrijwilligers drijven. Het is een goede vraag hoe deze clubs ook kunnen aansluiten.

Zorg voor duurzame initiatieven

Een advies: zorg voor een plan voor de toekomst en kijk verder dan de crisistijd van deze weken (hopen we). We moeten er nu voor waken dat zaken lukraak worden uitgevoerd.

DEN vraagt de aanwezigen of zij nu goede / innovatieve verdienmodellen zien ontstaan.

Een aanwezige oppert dat je zou kunnen denken aan een webshop in samenwerking met musea en herdenkingscentra voor Tweede Wereldoorlog producten in het kader van de 75-jarige herdenking (die voorraad is er nu bij de instellingen vanwege uitgestelde vieringen).

Iemand anders merkt op dat mensen gewend zijn dat online alles gratis aangeboden wordt, dus het verdienmodel kan dan zijn via clicks (en dus advertentiewaarde)? Is er eigenlijk wel een verdienmodel mogelijk online, gezien deze mindset van het publiek?

Aan het bekijken van een digitaal object kun je geen verdienmodel koppelen, want dat verdienmodel is juist dat het publiek daardoor een kaartje koopt voor het museum, het verdienmodel moet aanvullend zijn aan fysieke bezoek. Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen wat mensen online en offline bereid zijn uit te geven. Zo kan voor een online product een prijs van €2,00 een belemmering zijn, terwijl we er in de supermarkt vaak niet eens bij stil staan.

Over online educatie - vanuit cultuurinstellingen is het online educatie aanbod gratis, maar het kost wel veel geld en inspanning om te maken, terwijl uitgeverijen er juist wel aan verdienen als zij met erfgoedmateriaal werken.

Kan hier het Netflix-format uitkomst bieden? Een abonnement op educatie aanbod van cultuurinstellingen.

DEN ziet hier mogelijk een knoop ontstaan in de nabije toekomst: nu is ‘ineens’ veel content gratis, de betaalmuren gaan naar beneden (van bijvoorbeeld streamen van concerten). Dat komt omdat de rechthebbenden coulance tonen in deze crisistijd. Die betaalmuren gaan straks weer omhoog, maar dan is het publiek voor deze content wel gewend aan gratis beschikbaarheid. Hoe gaan we straks om met dit verwachtingspatroon?

De gouden vraag voor het ontdekken van een goed verdienmodel is het vinden van de meerwaarde van digitaal naast het aanbod van fysieke cultuuraanbod. Zodanig dat het publiek er wel voor wil betalen als het digitaal is.

Alle aanwezigen zijn het er mee eens: Complimenten voor de wendbaarheid voor de sector in deze crisisperiode!

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.