Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Inzet digitale middelen voor het tonen van werk en bereiken van publiek #3

Op 14 april vond een derde virtuele livesessie plaats over de inzet van digitale middelen voor het tonen van werk en het bereik van publiek. Deelnemers aan de sessie bestonden uit vertegenwoordigers van musea, theaters, theatermakers, festivals, archieven en platforms; een mooie diverse groep! Lees verder voor de beknopte bevindingen uit deze sessie.

We vroegen aan deelnemers wat de belangrijkst reden was dat ze aansloten bij onze livesessie. Daaruit kwamen verschillende antwoorden naar voren:

  • Hoe kunnen we een duurzame online programmering maken? Voor bestaande en nieuwe doelgroepen? En hoe ga je om met de veranderende behoefte van de doelgroep?
  • Hoe ga je te werk wanneer je geen directe doelgroep hebt. Repetitie op afstand. Wat zijn mogelijke verdienmodellen?
  • Bezig met nieuwe manieren en vormen om het publiek bereiken, bv een quiz. Hoe betrek je gezelschappen bij online activiteiten van een theater, want theaters hebben zelf geen cultureel aanbod
  • Wij maken nu veel materiaal vanuit huis. De uitdaging is iets te maken en aan te bieden zodat je er over een jaar ook nog wat aan hebt. Op zoek naar mogelijkheden voor een online evenement / meer interactie met publiek.
  • Wij werken veel met jongeren en vrijwilligers. We zoeken nu naar manieren om inkomsten te blijven genereren.
  • Aan welke technische features is nu behoefte, bijvoorbeeld binnen een collectiebeheersysteem, een website of een platform?
  • Weten wat er speelt en of Wikimedia een rol kan spelen.
Online verdienmodellen

Heeft iemand al ervaring met een online verdienmodel, of kent iemand een (goed) voorbeeld hiervan? Heeft iemand bijvoorbeeld ervaring met een donatieknop of een pay-as-you like model?

Een aantal deelnemers overweegt om een donatieknop toe te voegen op de website. Een deelnemer had gedurende 2015-2017 een dergelijke knop op de website, maar heeft deze weggehaald omdat het weinig opleverde.

Het maakt in veel gevallen pas een verschil als je heel veel online bezoek hebt.

DEN ziet momenteel geen nieuwe solide online verdienmodellen ontstaan. Het is überhaupt lastig, want een nieuw verdienmodel ontstaat niet binnen een paar weken. En instellingen die er al langer  langer met online betaalmuren werken (bijvoorbeeld in het buitenland), hebben dit als extra activiteit en niet ter vervanging van de fysieke activiteiten.

DEN geeft aan dat juist in de huidige tijd veel betaalmuren worden neergehaald omdat veel rechthebbenden nu coulant zijn. Het publiek is gewend dat materiaal online gratis is en deze beweging versterkt deze algemene publieke opvatting.

Nieuwe online initiatieven?

De aanwezige podiumkunstproducenten zijn op zoek naar nieuwe manieren om hun specifieke artistieke werk online te tonen. Podiumkunsten zijn een ‘contactsport’, dus het is zoeken naar een nieuwe vorm en onderzoeken welke initiatieven werken.

Een advies: Kinderen vinden dansen ontzettend leuk en willen graag meedansen met iemand, kunnen dansers die nu thuis zitten dit ter inspiratie oppakken?

Door de aanwezigen wordt onderschreven dat het de moeite waard is om te zoeken naar een online activiteit die de eigenheid van de organisatie versterkt.

Duurzame initiatieven

Inmiddels - na een aantal weken van COVID-19 - is een deel van de deelnemers op zoek naar activiteiten die ook na deze periode kunnen worden doorgezet. Er is behoefte aan duurzame acties en middellange- en langetermijnplannen.

In de VS werken ze bijvoorbeeld Google Docs-bestanden waarin ideeën worden gedeeld of waarin overzichten worden gemaakt van digitale initiatieven. Kan DEN zoiets faciliteren voor Nederland? DEN kent deze documenten, bijvoorbeeld voor archivarissen.

DEN herkent de langzame verandering bij instellingen om nu op zoek te gaan naar duurzamer online activiteiten en kan dat ondersteunen. Het meest voor de hand ligt om na te denken over een organisatiebrede digitale strategie, gedragen door het management.

Het aanbod van de DEN Academie is erop gericht om de sector strategievaardig te maken in het digitale domein en om digitaal in de langetermijnplannen op te nemen. Neem eens een kijkje.

Uitgangspunt is dat online niet hetzelfde kan als wat een culturele instelling offline doet. De twee ‘platformen’ kunnen elkaar wel versterken in hun betekenis. Dat vergt een langetermijnvisie. Waardevol is om in deze periode te onderzoeken welk publiek er nu wel naar de online activiteiten kijkt: is dat bestaand publiek, nieuw publiek, wat vinden ze juist interessant, wat werkt wel en wat niet online? De antwoorden op die vragen zijn relevante informatie voor een mogelijke langeretermijnvisie op de online activiteiten.

Belangrijk onderdeel is iets waarbij publiek kan participeren. Ervaring met teweegbrengen van interactie is er in de vorm van crowdsourcing of live commentaar.

Andere voorbeelden vanuit DEN:

Ander advies van een van de deelnemers: werk met verschillende takken: ambassadeurs, blijf voortdurend onder de aandacht, via verschillende kanalen, ook social media.

Tot slot

De relevantie van wikimedia-platforms wordt nog onder de aandacht gebracht. Ook hoe daar CC BY-SA-content kan worden neergezet dat voor iedereen makkelijk vindbaar en bruikbaar is. Meer weten over wat je wel en niet mag doen met online materiaal? Onze adviseur Wietske schreef een Snelcursus Auteursrecht.

DEN geeft aan dat dit platform ook gebruikt kan worden voor online artistiek onderzoek, nu het niet mogelijk is om naar bibliotheken, archieven en musea te gaan.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.