Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitale toegankelijkheid: de gebruikers van je website

Een toegankelijke website is een website die iedereen kan gebruiken. Wanneer je je website toegankelijker maakt, levert dat voordelen op voor alle gebruikers. Maar wie zijn de gebruikers van jouw website en op welke manier kun jij rekening met ze houden? Een aantal voorbeelden aan de hand van veel voorkomende elementen. 

Ook DEN is bezig de toegankelijkheid van haar website te verbeteren. Om helder in kaart te brengen wat het betekent je website digitaal toegankelijk te maken, gebruiken we de website van DEN als praktijkmateriaal. Daarom lichten we in dit artikel de mogelijkheden toe aan de hand van voorbeelden op de website van DEN.

 

Auditieve elementen

DEN gebruikt op de website af en toe een video, bijvoorbeeld op de pagina “Hoe regel je de rechten”. Iemand die doof is, kan deze video zoals deze nu is geplaatst niet volgen. Datzelfde geldt voor iemand die in een volle trein zit en deze video bekijkt zonder geluid.

Deze mensen hebben baat bij het ondertitelen van video of audio. Een link naar de uitgeschreven tekst is ook een mogelijkheid. Het is belangrijk een alternatief te bieden wanneer de kern van je boodschap enkel wordt overgebracht door middel van een video- of geluidsfragment.

Visuele elementen

Mensen die blind of slechtziend zijn, gebruiken vaak enkel het toetsenbord en een screen reader. Dit is software die tekst, links, afbeeldingen en andere elementen vertaalt naar spraak of braille. Voor hen is het van belang dat de interactieve elementen op de website bruikbaar zijn met enkel het toetsenbord. Probeer het zelf maar eens. Kun jij bij elke link of knop op jouw website komen door enkel gebruik te maken van de “tab”-toets? 

Voor sommige  gebruikers is het niet mogelijk om afbeeldingen te bekijken. Bij een decoratieve afbeelding is dat misschien minder erg, maar bij een afbeelding die informatie bevat, zoals een infographic, heeft dat gevolgen voor de toegankelijkheid van de informatie. In zo’n geval is het goed de afbeelding te voorzien van een alternatieve tekst of een onderschrift die een screen reader kan lezen en vertalen voor de gebruiker.

© DEN
Voorbeeld van twee knoppen op de website van DEN, waarbij de afbeeldingen een decoratieve functie hebben.

Kleur en contrast zijn andere voorbeelden van visuele elementen die effect hebben op de toegankelijkheid van je website. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat informatie niet enkel wordt overgebracht door gebruik van kleuren, dat onderscheid is niet voor elke gebruiker even duidelijk. Houd daarnaast ook rekening met voldoende contrast. Een zwarte tekst op een witte achtergrond is bijvoorbeeld duidelijk leesbaar. Het biedt genoeg contrast. Een gele tekst op een witte achtergrond is daarentegen veel moeilijker te lezen. Op de DEN-website hebben bijvoorbeeld de witte teksten op de blauwgrijze labels in de agenda-overzichten onvoldoende contrast. DEN werkt de komende periode samen met de ontwerper van de website aan het verbeteren van visuele elementen.

© DEN
De huidige labels hebben een witte tekst op een lichtblauwe achtergrond.
© DEN
Het huidige kruimelpad heeft witte tekst op een lichtblauwe achtergrond

Wanneer je de codes kent van de kleuren op jouw site, dan kun je zelf controleren of er voldoende contrast is, bijvoorbeeld met behulp van een tool als Contrast Ratio

© DEN
Deze uitkomst van Contrast Ratio laat zien dat zwarte tekst op wit genoeg contrast heeft.
© DEN
Deze uitkomst van Contrast Ratio laat zien dat witte tekst op blauw, zoals op de website van DEN, onvoldoende contrast heeft

Consistentie & Structuur

Consistentie op je website is belangrijk. Wanneer functionaliteiten op elke pagina op een andere plek staan, of de volgorde van de links in de navigatie verschilt per pagina, dan werkt dit verwarrend voor de bezoeker van je website. Onder andere websitegebruikers met autisme of dyslexie profiteren van duidelijk gestructureerde en korte teksten. Maar eigenlijk hebben alle bezoekers baat bij een duidelijk gestructureerde tekst en website. Je zorgt voor structuur door gebruik te maken van koppen en opsommingen, en door tekst met beeldmateriaal af te wisselen. Een visuele uiting, zoals een infographic of video, helpt bovendien om een complex verhaal uit te leggen. Denk dan ook aan de alternatieve tekst voor screen readers of een ondertiteling.

Interactie & Navigatie

Een motorische beperking kan permanent of tijdelijk van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een gebroken arm. Net als voor mensen met een visuele beperking, is het voor mensen met een motorische beperking van belang dat de website goed te gebruiken is met enkel het toetsenbord. Is het bijvoorbeeld mogelijk om animaties of bewegende elementen te pauzeren? Deze elementen kunnen namelijk afleiden of storen en kunnen er soms zelfs voor zorgen dat knoppen onbereikbaar worden. Daarnaast helpen grote knoppen, links en iconen, omdat deze gemakkelijker zijn aan te klikken.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Mensen kunnen ook een combinatie van wensen en beperkingen hebben, of een beperking die niet direct fysiek is. Die reiziger in de trein die een video wil bekijken in een drukke coupe. De buurvrouw die nog niet zo bekend is met computers en het internet. De timmerman met een hele oude computer. Iedereen heeft zijn eigen beperkingen. 

Soms botsen aanpassingen. Wat voor de ene groep waardevol is, is nadelig voor de ander. Wees je ervan bewust dat je het nooit voor iedereen 100% goed kunt doen. Alles wat je kunt doen is goed.

Tips

Er bestaan tientallen tools die inzicht geven in de toegankelijkheid van jouw website. Met behulp van de volgende drie vragen maak je een start met het beter toegankelijk maken van jouw website. 

  • Maak een overzicht van video en audio op jouw website. Is er een alternatief beschikbaar in de vorm van ondertitels of een uitgeschreven versie?
  • Gebruik enkel je toetsenbord om door de website te navigeren. Met de “tab”-toets navigeer je door de interactieve elementen. Is elk element te bereiken? 
  • Ga na wat de codes zijn van de kleuren op jouw website. Gebruik deze codes in een hulpmiddel als Contrast Ratio. Is er voldoende contrast tussen de tekst en achtergrondkleur?

In de volgende artikelen leer je meer over de tools die je kunt inzetten en met welke punten je terecht kan bij de websitebouwer en -designer.

Contactpersoon: Arianne Neijenhuis

Contactpersoon: Arianne Neijenhuis

Hoofd bedrijfsvoering

Neem contact op met Arianne:


06 82 98 17 24
Mirjam Verloop

Mirjam Verloop

Ontwikkelaar digitale projecten

Mirjam Verloop ontwikkelt websites, apps en andere interactieve middelen voor de cultuursector. Ook adviseert zij bij technische vragen en geeft ze lessen over digitale vaardigheden aan leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.