Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

In 2015 ontwikkelden tientallen professionals uit de cultuursector op initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed en in samenwerking met DEN, het Ministerie van OCW, startpagina innl en de zogeheten knooppunten de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Zij bevat doelen, vertrekpunten en concrete werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak gericht op de ontwikkeling van een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van voorzieningen voor digitaal erfgoed. 

De inleiding van de Nationale Strategie maakt duidelijk waar het document voor staat:

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Instellingen ontwikkelen functionele en technische voorzieningen om die collecties digitaal zichtbaar te maken, te laten gebruiken en duurzaam en kosteneffectief te behouden. Dit zijn vaak omvangrijke programma’s met de logica, oplossingen en dilemma’s die passen bij de betreffende sector. Het is nu de kunst om sectorale infrastructuren verder te ontwikkelen en ze tegelijkertijd meer te gaan verbinden, door gedeelde principes te formuleren, planmatig lijnen uit te zetten en daarlangs gezamenlijke projecten uit te voeren. Erfgoedsectoren willen daartoe meer samenwerken.

Met een gecoördineerde IT-strategie kunnen schaalvoordelen worden benut en bouwstenen worden hergebruikt. Door slimme verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kunnen gebruikers ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. En daar ligt de maatschappelijke winst. Een grote uitdaging voor de erfgoedsector ten aanzien van digitalisering ligt in het opschalen van voorzieningen voor meer effectiviteit en efficiency en in het koppelen van collecties voor een beter gebruik.

Dit document is vóór alles (appèl, strategie, gezamenlijk programma) een uitnodiging tot samenwerking: horizontaal tussen de verschillende sectoren, verticaal tussen verschillende schaalniveaus en cross-over tussen iedereen die kansen ziet meerwaarde te maken door kennis en voorzieningen te koppelen of te delen.

Download hier de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.