Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Demissionair minister Van Engelshoven van OCW lanceerde op 15 maart 2021 de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024. De uitvoering is sinds 2015 belegd bij partners binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De actuele versie sluit nog beter aan bij de digitale transformatie én is verbreed naar het erfgoed van de kunstensector en de creatieve industrie. DEN schreef mee aan de deze cultuurbrede strategie.

Het voorwoord van Van Engelshoven maakt duidelijk waar de geactualiseerde Nationale Strategie voor staat:

Vernieuwing was noodzakelijk – de verdere digitalisering van onze samenleving en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maaktons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.

Bovendien is het de bedoeling dat verschillende instrumenten die de afgelopen periode zijn ontwikkeld breder gedeeld gaan worden. Zo wordt in de vernieuwde strategie nu ook de relatiegelegd met het erfgoed van de kunstensector en de creatieve industrie. Dit biedt makers materiaal voor nieuw werk en het geeft andere makers, onderzoekers én het brede publiek inzicht in huncreatieproces en inspiratiebronnen. Verder worden de mogelijkheden van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie (AI) en toepassing van big data, voor erfgoedcollecties verkend.

Daarmee is deze nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed niet alleen een strategie voor digitalisering geworden, maar vooral ook een strategie voor verdere samenwerking. Deze laatste factor is van doorslaggevend belang voor het succes!

Download hier de geactualiseerde Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.