Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitale Toegankelijkheid: gelijkwaardige toegang voor iedereen

Digitale toegankelijkheid, waar hebben we het dan over? Bij digitale toegankelijkheid is, net als bij fysieke toegankelijkheid, gelijkwaardige toegang voor iedereen het uitgangspunt. Een website of een andere digitale dienst is dus digitaal toegankelijk, zoals bedoeld in de Code Diversiteit & Inclusie, wanneer iedereen er gebruik van kan maken. DEN richt zich in de komende periode met praktische tips en inspirerende praktijkvoorbeelden op wat je kunt doen om je digitale toegankelijkheid te verbeteren.

In dit artikel gaat het met name over de digitale toegankelijkheid van je website. Digitale toegankelijkheid van je website kent in ieder geval drie aspecten: het gaat over de achterliggende techniek, over de vormgeving (voorkant) en over de inhoud. Dat betekent dat er meerdere partijen zijn betrokken bij het toegankelijk maken, zoals de websitebouwer en -designer, de communicatiemedewerker en iedereen in je organisatie die content produceert.

Regels en richtlijnen voor websites

Om je website toegankelijk te maken (en te houden) bestaan er regels en richtlijnen om je hierbij te helpen. Sinds 2018 is het besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht, dit besluit komt voort uit de Europese richtlijn digitale toegankelijkheid. Voor (semi-)overheidsinstellingen is het toepassen van deze richtlijnen verplicht, maar ook andere partijen hebben te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zo verplicht de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte bedrijven en overheden om goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden, sinds 1 januari 2017 vallen ook digitale goederen en diensten onder deze verplichting.

Een overzicht van al deze regels en richtlijnen kan je vinden op de website DigiToegankelijk van de Nederlandse overheid. Deze regels en richtlijnen voor digitale toegankelijkheid zijn gebaseerd op de eisen zoals ze zijn geformuleerd in hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Deze eisen staan gelijk met de internationale richtlijnen: web content accessibility guidelines (WCAG). Je vindt de richtlijnen hier.

Beginnen met digitale toegankelijkheid

De regels staan in feite in een lijst die je kunt afvinken. Er zijn allerlei tools en hulpmiddelen die je daarbij ook kunnen helpen. Maar degenen die echt weten waar ze behoefte aan hebben, zijn de gebruikers zelf. Daarom is het bevragen van een diverse gebruikersgroep een goed vertrekpunt.

Toegankelijkheid richt zich onder andere op mensen met een visuele beperking (slechtziend, blind, kleurenblind), mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dyslexie of mensen met een motorische beperking. Wanneer je de digitale toegankelijkheid voor deze doelgroepen verbetert, maak je je website uiteindelijk beter voor iedereen.

Het toegankelijk maken van een website levert een betere website op voor alle gebruikers.
Tips om te beginnen
 • Lees de (inter)nationale richtlijnen
 • Stel een diverse gebruikersgroep samen en vraag naar hun behoeften in het kader van digitale toegankelijkheid. Wat valt ze op of welke drempels ervaren ze bij het gebruik van de website? Bijvoorbeeld:
  • Kan je door de website navigeren?
  • Is de structuur van de tekst duidelijk?
  • Kunnen formulieren ingevuld worden?
 • Maak iemand in je organisatie verantwoordelijk voor de (digitale) toegankelijkheid en zorg dat alle betrokken partijen samenwerken, denk daarbij aan:
  • Communicatiemedewerkers
  • Websitebouwers en –designers
  • Tekstschrijvers
  • Illustrators en fotografen

DEN & Digitale toegankelijkheid

In de Code Diversiteit &Inclusiviteit staan  zes vormen van toegankelijkheid:

 • fysieke toegankelijkheid
 • bereikbaarheid van voorzieningen
 • informatieve toegankelijkheid
 • digitale toegankelijkheid
 • sociale toegankelijkheid
 • financiële toegankelijkheid
De komende tijd brengt DEN in kaart wat organisaties in de cultuursector kunnen doen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Zo zullen we aan de hand van onze eigen website de stappen in dit proces toelichten. We gaan onder andere aandacht besteden aan:

 • Welke tools helpen je bij het volgen van de regels en richtlijnen?
 • Welke rol heeft een websitebouwer?
 • Welke afwegingen maak je met betrekking tot het design en de toegankelijkheid?
 • Hoe zet je een diverse gebruikersgroep in?

In de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie lezen we volgens welke principes de culturele sector en creatieve industrie inclusiever en toegankelijker worden gemaakt. De code is uitgewerkt in vijf principes, die allemaal een stap representeren waarmee je de code toe kan passen.

De vijf principes:

 1. Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie.
 2. Je integreert diversiteit en inclusie in je visie.
 3. Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code.
 4. Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering van de vier P’s: Programma, Publiek, Personeel & Partners.
 5. Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.

Lees de hele Code Diversiteit & Inclusie en wat je per principe kan doen.

Contactpersoon: Arianne Neijenhuis

Contactpersoon: Arianne Neijenhuis

Hoofd bedrijfsvoering

Neem contact op met Arianne:


06 82 98 17 24
Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.